Vesmír očami detí regionálne kolo detskej výtvarnej súťaže

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove aj v tomto roku vyhlásilo už 38. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ.

Srdečne Vás pozývame na vyhlásenie výsledkov a otvorenie výstavy, plnej našich mladých výtvarníkov a ich predstáv o vesmíre. Diela detí, zúčastnených regionálneho kola súťaže Vesmír očami detí,  si môžete prísť pozrieť každý pracovný deň v čase od 9:00 do 15:00 hod. do výstavných priestorov Turčianskeho kultúrneho strediska

Od vyhlásenia súťaže nám pani učiteľky neúnavne nosili výtvarné práce detí, ktoré sa rozhodli o svoj talent podeliť a pomerať si svoje výtvarné sily v súťaži s dlhoročnou tradíciou. Porotu regionálneho kola teraz čaká neľahká úloha a to vybrať najlepšie práce v 5. súťažných kategóriách. Výstava bude pestrou ukážkou množstva  výtvarných talentov z Turca.

  1. kategória – materské školy
  2. kategória – 1. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ, 1.- 4. ročník osemročného gymnázia
  4. kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 1. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ

 

Súčasťou výstavy budú aj ocenené diela, ktoré následne poputujú do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove na celoslovenské kolo. Zasadnutie poroty celoslovenského kola sa bude konať v prvej polovici mája 2023.

Termín a miesto vyhlásenia výsledkov regionálneho kola: 2. február (štvrtok) 2023 o 14.00 h v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine – výstavné priestory. Výstava bude verejnosti sprístupnená do 13. februára 2023.

Tešíme sa na stretnutie s Vami pri detskej tvorbe.

 

Mgr.art. Kristína Vacek
Manažér pre záujmovú umeleckú činnosť
Metodik pre vizuálne umenie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
vytvarnictvo@tks.sk
www.tks.sk
0917 494 708