DIEŤA V DIVADLE 2023

DIEŤA V DIVADLE 2023

Regionálne kolo 50. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky
detskej dramatickej tvorivosti ZLATÁ PRIADKA 2023.

Tešíme sa, že detské divadlo opäť zavíta na regionálne dosky, ktoré znamenajú svet. Turčianske kultúrne stredisko v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vás pozýva do Kultúrneho domu v Belej – Duliciach, kde sa vo štvrtok 23. marca 2023 uskutoční „DIEŤA V DIVADLE 2023“, regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka, ktorú každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave a je aj odborným garantom tejto postupovej súťaže. Spoluorganizátormi súťaže sú obec Belá – Dulice a Národné osvetové centrum. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom.

Regionálna postupová súťaž a prehliadka „DIEŤA V DIVADLE 2023“ vytvára priestor na súťažnú prezentáciu a konfrontáciu detskej dramatickej tvorivosti. Tohtoročnej súťaže sa zúčastňujú 4 divadelné súbory z nášho regiónu. V rámci súťažnej prehliadky budú hodnotené divadelné súbory, ktoré rovnako absolvujú rozborové semináre všetkých súťažných inscenácií s trojčlennou odbornou porotou v zložení:

Mgr. art. Vladimír Mores: predseda poroty

PhDr. Evka Štofčíková: členka poroty

Mgr. art. Zuzana Pálenčíková: členka poroty

Víťazné súbory postúpia a odporúčané súbory môžu postúpiť a reprezentovať náš región v krajskom kole „DETSKÝ DIVADELNÝ MEDVEĎ 2023“, ktoré organizuje Krajské kultúrne stredisko v Žiline.

Pevne veríme, že tento ročník prehliadky „Dieťa v divadle “ bude motivujúci a inšpirujúci pre malých i veľkých divadelníkov z nášho regiónu, ktorí napriek zložitej situácií v minulom období venujú svoj voľný čas umeleckej činnosti. Dúfame, že toto podujatie opäť prispeje k zvyšovanie kvality a úrovne neprofesionálneho divadla v Turci.

Tešíme sa na našich malých a šikovných divadelníkov z Turca a na spoločné zážitky!!!

Príďte sa potešiť s nami aj VY 😊