TURČIANSKE DIVADELNÉ DNI 2023

Regionálne kolo 8. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla mladých FEDIM 2023 a 48. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesio-nálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš 2023.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vás pozýva do Kultúrneho domu v Belej – Duliciach, kde sa v sobotu 25. marca 2023 uskutočnia „TURČIANSKE DIVADELNÉ DNI 2023“, regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš a neprofesionálneho divadla mladých FEDIM. Súťažnú prehliadku každoročne vyhlasuje Národné osvetové centrum v Bratislave a je aj odborným garantom tejto postupovej súťaže. Spoluorganizátorom súťaže je obec Belá – Dulice. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom.

Regionálna postupová súťaž a prehliadka „Turčianske divadelné dni“ vytvára priestor na súťažnú prezentáciu a konfrontáciu neprofesionálnych divadiel dospelých a divadiel mladých. Cieľom regionálnej postupovej súťaže a prehliadky je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko – odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti divadla. Tohtoročnej súťaže sa zúčastňujú tri divadelné súbory v kategórii divadla dospelých a jeden súbor z kategórie divadla mladých z nášho regiónu. V rámci súťažnej divadelné súbory absolvujú rozborové semináre všetkých súťažných inscenácií s trojčlennou odbornou porotou
v zložení:

Mgr. art. Tibor Kubička: predseda poroty

Mgr. art. Zuzana Galková, ArtD.: členka poroty

Mgr. Zuzana Pálenčíková: členka poroty

Víťazné súbory postúpia a odporúčané súbory môžu postúpiť a reprezentovať náš región v krajskom kole „TURČIANSKE JAVISKO 2023“, ktoré organizuje taktiež Turčianske kultúrne stredisko v Martine.

Pevne veríme, že tento ročník prehliadky „Turčianske divadelné dni“ bude motivujúci a inšpirujúci pre všetkých divadelníkov z nášho regiónu, ktorí napriek zložitej situácií venujú svoj voľný čas umeleckej činnosti. Dúfame, že toto podujatie opäť prispeje k zvyšovanie kvality a úrovne neprofesionálneho divadla v Turci.

Tešíme sa na tvorbu našich turčianskych divadelníkov a na spoločné zážitky na doskách, ktoré znamenajú svet!!!

Mgr. Milan Herčút

Metodik pre divadlo

divadlo@tks.sk

0917 494 708, 0905 061 821