Premiéra Proti prúdu

Pri príležitosti 150. výročia vzniku prvého celonárodného ženského spolku ŽIVENA uviedlo Turčianske kultúrne stredisko v pondelok 9. decembra 2019 o 18. hodine v Barmuseu v Martine svoju prvú svetovú premiéru autorskej divadelnej inscenácie PROTI PRÚDU v réžii Pavly Musilovej. Inscenácia zachytáva fragmenty z textov Eleny Maróthy Šoltésovej Moje deti a Sedemdesiat rokov života.

Je za nami ďalší, už 7. ročník Letného foto festu. Ďakujeme každému, kto sa podieľal na jeho organizovaní a prispel tak k vytvoreniu pekného podujatia. Špeciálna vďaka patrí dvom hostkám – Dorote Holubovej, ktorá nám poskytla a odprezentovala výstavu „Sami sebou“, Jane Čavojskej, ktorá porozprávala veľa o Kolumbii, Venezuele a živote v týchto krajinách, ďakujeme aj Rasťovi Hatiarovi za požičanie filmu Vrcholová príťažlivosť na nočné premietanie a v neposlednom rade ďakujeme všetkým fotoklubom a fotografom za ich výstavy.
Celé podujatie sa už tradične nieslo v duchu podpory tolerancie, zblíženia a vzájomných stretnutí, a to prostredníctvom verejnej prezentácie netradičných fotografií, ktoré vzišli z aktivít verejnosti, členov martinských fotoklubov, ako aj mládeže.