Letný FOTO FEST 2019

Pešia zóna mesta Martin a Literárna klubovňa, Turčianska knižnica v Martine
Plagát podujatia  •  Tlačová správa a program  •  Tlačová správa po

7. ročník edukačno-prezentačného podujatia.
Je za nami ďalší, už 7. ročník Letného foto festu. Ďakujeme každému, kto sa podieľal na jeho organizovaní a prispel tak k vytvoreniu pekného podujatia. Špeciálna vďaka patrí dvom hostkám – Dorote Holubovej, ktorá nám poskytla a odprezentovala výstavu „Sami sebou“, Jane Čavojskej, ktorá porozprávala veľa o Kolumbii, Venezuele a živote v týchto krajinách, ďakujeme aj Rasťovi Hatiarovi za požičanie filmu Vrcholová príťažlivosť na nočné premietanie a v neposlednom rade ďakujeme všetkým fotoklubom a fotografom za ich výstavy.
Celé podujatie sa už tradične nieslo v duchu podpory tolerancie, zblíženia a vzájomných stretnutí, a to prostredníctvom verejnej prezentácie netradičných fotografií, ktoré vzišli z aktivít verejnosti, členov martinských fotoklubov, ako aj mládeže.
Letný foto fest 2019 pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja a Martinským klub priaznivcov cestovania. Na podujatí ďalej spolupracovali Turčianska knižnica v Martine, Fotoklub TUFOTÍM Martin a Fotoklub OBZOR Žilina.
Hlavné aktivity sa uskutočnili 14. júna 2019. Autorské výstavy si záujemcovia môžu pozrieť do 23. júna 2019.