Michal Kováč – Adamov

  1. máj patrí celý významnému, vzácnemu človeku, ktorý je neodmysliteľnou súčasťou kultúry a ochotníckeho divadla v Martine.

Kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, rodák zo Zlatých Moraviec a oddaný Martinčan, Michal Kováč – Adamov – oslavuje dnes svoje životné jubileum, krásne 90.- te narodeniny.

Milý pán Kováč, dovoľte nám, aby sme Vám aj takouto, virtuálnou formou, zaželali  veľmi veľa zdravia, ktoré je dnes tak vzácne, šťastia, spokojnosti a radosti, pretože to všetko dodáva životu zmysel, krásny, pokojný cvengot.

A vy máte život rád… Preto, prajeme Vám a zároveň aj nám, aby ste svojou láskou a láskou k umeniu a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázal potešiť, inšpirovať, obohacovať všetkých, ktorí Vás máme radi, vážime si Vás, Vašu prácu a ktorí Vám v tejto slávnostnej chvíli prajeme VŠETKO NAJLEPŠIE K NARODENINÁM!

Mišo Kováč-Adamov, občianskym menom Michal Kováč, kultúrny a literárny historik, teatrológ, dramatik, milovník svojho kraja sa narodil 24. mája 1930 v Zlatých Moravciach.

V rokoch 1946 – 1951 študoval na gymnáziu v Zlatých Moravciach. V rokoch 1951 – 1956 absolvoval odbor slovenčina a literárna veda, 1961 – 1962 knihovníctvo na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1969 – 70 muzeológiu na Filozofickej fakulte Univerzity J. E. Purkyňu v Brne. Počas svojho študentského života spoznal mnoho významných osobností slovenskej i českej kultúry a literatúry.

V roku 1956 ho osud privial do Martina. Matica slovenská sa stala jeho dlhodobím pracovným pôsobiskom. Niet pochýb, že vďaka Matici slovenskej sme do Martina dotiahli významného človeka, ktorý nás obohatil svojimi poznatkami. Vďaka nemu aj ochotnícke divadlo v Turci dozrievalo. Rady, ktoré divadelníkom dával ich posúvali v tvorivej práci vpred. Angažoval sa na mnohých miestach, ako lektor a posudzovateľ dramatických festivalov, najmä v oblasti ochotníckeho divadelníctva (Scénická žatva, Palárikova Raková, Gorazdov Močenok, atď.). Býval členom takmer všetkých Turčianskych regionálnych divadelných súťaží, kde ochotníkov povzbudzoval, posilňoval, usmerňoval, spravodlivo kritizoval… Ani svet bábkového divadla mu nebol vzdialený, práve naopak, v časoch normalizačných  sa stal rešpektovaným dramatikom. Pritiahlo ho vtedy bábkarstvo.

Všetky svoje štúdie, postrehy, rady, rady pre ochotnícke divadlá spisoval vo svojich dielach.

Spomenieme aspoň pár z nich :

Filológia – Literárna veda – Krásna literatúra

Poznajme súčasnú slovenskú literatúru

Matica slovenská

Tekvičky

Gašparko

Bábkarska tvorba

Slovenská ochotnícka scénografia

 Poznávajme dejiny ochotníckeho divadla

A mnoho iných krásnych a poučných diel.

Ale, v neposlednom rade pôsobil aj ako vážený predstaviteľ kultúrneho Martina v Rade národnej kultúry a tiež ako vysokoškolský učiteľ v Brne a v Badíne.

Od roku 1995 si užíva život ako činný dôchodca.

Človek ho dnes veľmi rád stretne na prechádzke po Martine, pretože svojim úctivým pozdravom a milým úsmevom je jednoducho neprehliadnuteľný.