Proti prúdu NA CESTÁCH

Navštívili sme región

Reprízy sa uskutočnili doposiaľ v obci Blatnica spolu s diskusiou, v Turčianskom kultúrnom stredisku, v Živene a na školách pre študentov, kde mali výchovno-vzdelávací charakter.