Vesmír očami detí 2020

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vyhlasuje regionálne kolo XXXV. ročníka celoslovenskej výtvarnej súťaže Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove „Vesmír očami detí

Súťaž je určená pre deti MŠ, žiakov ZŠ a ZUŠ.

Súťažné práce posielajte alebo doručte osobne do 12. februára 2020 na adresu:

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, Divadelná 656/3

P. O. Box 104

036 01  Martin

Termín vyhodnotenia a otvorenia výstavy je 20. február 2020 o 14.00 h v klubových priestoroch TKS v Martine. Výstava ocenených a vybraných potrvá do 6. marca 2020.

Do celoslovenského kola vyberie okresná porota z každej kategórie 5 prác, ktoré budú zaslané v rámci celoslovenského kola do Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove do 31. marca 2020.

Zasadnutie poroty celoslovenského kola je naplánované na 10. apríla 2020.

Súťaží sa v piatich kategóriách:

  1. kategória – materské školy
  2. kategória – 0. – 4. ročník ZŠ
  3. kategória – 5. – 9. ročník ZŠ
  4. kategória – základné umelecké školy, prípravné štúdium ZUŠ a 0. – 4. ročník ZŠ
  5. kategória – základné umelecké školy – 5. – 9. ročník ZŠ

Všetkým zapojeným školám ďakujeme a tešíme sa na Vašu účasť !