Turčianske divadelné dni 2020 – výsledky regionálneho kola súťažnej prehliadky

Turčianske divadelné dni 2020

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja uskutočnilo dňa 4. septembra 2020 v  priestoroch súkromného hudobno-dramatického konzervatória v Martine a v KD Turčianske Teplice internú regionálnu postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske divadelné dni 2020.

Prehliadka sa tento rok konala netradične. Kvôli novým nariadeniam Úradu verejného zdravotníctva SR, platným od 1.septembra 2020 sme museli pristúpiť k zrušeniu verejnej prezentácie a súťažná prehliadka prebiehala bez účasti divákov, len v prítomnosti poroty a za dodržania prísnych  hygienických opatrení.

 

Súťaže sa zúčastnili v kategórií dospelých –

Kategória: I.Prúdy súčasného divadla –  Divadelné združenie VAMO Žilina – inscenácia „ JA-AJ-JA“

Kategória: II.Prúdy tradičného divadla – DS pri OÚ MO MS Belá-Dulice – inscenácia „Ďuro Ďeňgľoš“

v kategórií mladých –

DS Elenky z Mudroňky Martin – inscenácia „Proti prúdu“

divadlo DEBAT Martin – inscenácia „Straty a nálezy“

tanečné divadlo Shadow of music pri TO ZUŠ Turčianske Teplice – „Vodník a Mária“

 

 

Odborná porota pracovala v zložení Mgr.art. Tibor Kubička, M.A. Katarína Marková, Mgr.art. Ján Kuráň a udelila nasledovné ocenenia:

 

Neprofesionálne divadlo dospelých:

Kategória: I.Prúdy súčasného divadla – priamy postup do krajského kola súťaže – Divadelné združenie VAMO Žilina – inscenácia „ JA-AJ-JA“ – réžia Vladimír Mores

Kategória: II.Prúdy tradičného divadla – priamy postup do krajského kola súťaže – DS pri OÚ MO MS Belá-Dulice – inscenácia „Ďuro Ďeňgľoš“  – réžia Juraj Benčík

 

Neprofesionálne divadlo mladých:

  1. miesto s priamym postupom do krajského kola súťaže:

DS Elenky z Mudroňky Martin – inscenácia „Proti prúdu“ – réžia Pavla Musilová

  1. miesto s návrhom na postup do krajského kola súťaže:

divadlo DEBAT Martin – inscenácia „Straty a nálezy“ – réžia Michal Tomasy

 

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme, že nabrali odvahu a zúčastnili sa TDD2020, netradične, obmedzene, ale predsa. Verím, že budúci rok oslávime divadelné dni tak, ako sa patrí.

 

Postupujúce divadelné súbory budú reprezentovať náš región na krajskej súťažnej prehliadke Turčianske javisko 2020, ktorá sa uskutoční 1.-2.-3. októbra 2020 v KD v obci Žabokreky.