SAMI SEBOU

SAMI SEBOU

jubilejná výstava členov Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov

Členovia Štúdia turčianskych neprofesionálnych výtvarníkov, na svojej jubilejnej výstave predstavujú vlastné osoby, o čom napovedá aj samotný názov výstavy SAMI SEBOU. Výstava vznikla z projektových aktivít, pri ktorých sme spolu s lektorom Radovanom Šenšelom, štyrmi témami chceli nahliadnuť na zúčastnených výtvarníkov, na ich bezprostredné okolie a predmety, ktoré ich obklopujú.

„Snažili sme sa motivovať ku zmene predmetu ich tvorby a pokusu pozrieť sa svojim umeleckým vnímaním na svoje súkromie. Niekedy veci, ktoré nás obklopujú, zovšednejú a stávajú sa akoby neviditeľnými. Miesta, ktorými prechádzame denno-denne, vnímame celkom inak, ako keď sa nad nimi zamyslíme a hľadáme v nich umeleckú kompozíciu/zámer. Na každom zo stretnutí sme sa v úvode rozprávali o forme, teórii a príkladoch nielen zo súčasnosti. Následne sa prešlo ku samotnej tvorbe, ktorej výsledkom je výstava pod názvom SAMI SEBOU.

1. stretnutie sa nieslo v duchu zátišia. Súkromnej veci, ktorú bežne používajú, majú radi, alebo je súčasťou ich dennodenného života.

2. stretnutie bolo teoretickejšieho charakteru. Témou bolo prostredie autora – byt/dom, domácnosť. Preto diela vznikali mimo spoločného stretnutia za domácu úlohu.

3. stretnutie – témou bol autoportrét. Išlo z časti o kreslenie na verejnosti, a preto sme volili reflexné plochy mesta, kde autor mal zachytiť nielen svoju postavu, poprípade obrys, siluetu, ale aj priestor okolo nej, resp. priestor za reflexnou plochou, ak bola transparentná. 

4. stretnutie bol plenér. Chceli sme sa vyhnúť krajinomaľbe, ale nabádali sme na chronicky známe miesta denného používania, autorom dobre známe. Hľadanie umeleckých kompozícií v týchto priestoroch je často zaujímavé a prináša prekvapivé výsledky. Nabádali sme na tému urbánneho prostredia, industriálnych častí, dopravných tém a pod. Sú to často maliarsky málo atraktívne kompozície pre neprofesionálnych výtvarníkov, ale dokážu posunúť náhľad na miesta okolo seba.

Mojim zámerom bolo, aby sa celý projekt niesol v experimentálnom duchu. Aby účastníci projektu popustili uzdu zabehnutých tém a skúsili niečo nové a nejako inak. Projekt nemá meniť ich formu maľby, ani nemá násilne pretvárať umelecké zvyky. Má za úlohu rozšíriť/obohatiť a najmä rozptýliť obzory výtvarníka práve cez seba,  svojou osobou.“

                                                                                                           Radovan Šenšel

Výstava „SAMI SEBOU“ vznikla ako súčasť projektu Kultúrne KLBKO II. – Reťazenie VI. zorganizovalo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia a spolufinancovaný s podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Vernisáž jubilejnej výstavy  SAMI SEBOU bude 10. septembra 2020 o 16.00 h v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.

Výstava bude verejnosti sprístupnená od 11. septembra do 5. októbra 2020.

Všetci ste srdečne vítaní.

Radoslav Pančík