Turčianske javisko 2022 – krajská súťaž

Milí priaznivci (ochotníckeho) divadla,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v dňoch 24. – 25. apríla 2022 organizovalo 7. ročník krajskej postupovej súťaže a prehliadky neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých Turčianske javisko 2022.
V prvý deň postupovej súťaže vystúpili divadelníci v rámci súťaže neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš.
V kategórii Prúdy súčasného divadla boli ocenené nasledovné tri súbory. Ocenenie s priamym postupom (1. miesto) získal divadelný súbor APOSTROP z Liptovského Mikuláša s inscenáciou „KONTRA“ pod režisérskou taktovkou Jána Kuráňa. Ocenenie s návrhom na postup (2. miesto) získala inscenácia „HRA NA BOHA“ v podaní divadelného súboru „dNO“ z Námestova, ktorú režíroval Lukáš Kubík. Čestné uznanie získala hra „Dušo, Domo, Ingrid a ich deň „D““ súboru „ARTVAMO“ zo Žiliny pod vedením Andreja Opáleného. V kategórii Prúdy tradičného divadla boli ocenené nasledovné 2 súbory. Ocenenie s priamym postupom (1. miesto) získalo „Divadelné štúdio RosArt“ z Ružomberku, s inscenáciou „O.Y.E.P.“, ktorú režírovala Marianna Stančoková. Ocenenie s návrhom na postup (2. miesto) získala inscenácia „Všetko naopak“ divadelného súboru „Divadlo Hubová“ z Hubovej pod režijnou taktovkou Zdenky Jarošovej. Postupujúcim súborom gratulujeme a držíme palce na celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke neprofesionálneho divadla dospelých Belopotockého Mikuláš v Liptovskom Mikuláši!
Druhý deň Turčianskeho javiska patril neprofesionálnemu divadlu mladých v súťaži FEDIM. Na doskách Slovenského komorného divadla v Martine sa súťažne prezentovali dva súbory zo Žiliny a Martina. Porota v rámci tejto súťaže neudelila Ocenenie s priamym postupom. Ocenenie s návrhom na postup (2. miesto) tentokrát získal domáci martinský súbor „Dramatický klub EGMT“ s inscenáciou „Absolútny zákaz“ od slovenského dramatika Petra Karvaša pod režijnou taktovkou Moniky Záborskej. Čestné uznanie získala monodráma „Ja samú seba utopím mnou“ súboru „TEATRO IN VITRO“ zo Žiliny pod vedením Vladimíra Moresa. Postupujúcemu súboru gratulujeme a držíme palce v Tisovci v rámci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky divadla mladých FEDIM!
Trojčlenná odborná porota v zložení, Mgr. art. Martin Krajčovič – predseda poroty, Mgr. art. Zuzana Galková ArtD. – členka poroty, Mgr. art. Matej Moško, PhD. – člen poroty, bola veľkým prínosom pre zúčastnené súbory počas rozborových seminárov po každom predstavení, kde hodnotila, ale najmä odovzdávala cenné rady a hlavne motivovala divadelníkov k ďalšej práci.
Ďakujeme účinkujúcim súborom za zážitky z dosiek, ktoré znamenajú svet, porote za ich hodnotenie, postrehy, rady a motiváciu ale aj všetkým, ktorí sa podieľali na hladkom priebehu 7. ročníka krajskej postupovej súťaže a prehliadky „Turčianske Javisko 2022“