Otvorenie výstavy Vlasty Števkovej a Slávky Šlesarovej „PREPOJENIE“

Turčianske kultúrne stredisko v Martine pre milovníkov umenia pripravilo už tento štvrtok 12.5.2022 o 17:00 h. otvorenie výstavy „Prepojenie“, na ktorej spoločne prezentujú svoju súčasnú tvorbu autorky Vlasta Števková a Slávka Šlesarová. Ako hovorí samotný názov výstavy, v individuálnej tvorbe oboch autoriek dochádza k vzájomným prepojeniam, ktoré badať v rôznorodom spracovaní organických prvkov premenlivej flóry, kde sa prejavuje osobnosť každej z nich. Výstava reflektuje ich výtvarnú tvorbu, vnútorné pocity a rôznorodé vnímanie sveta.

Aktuálnu výtvarnú tvorbu Slávky Šlesarovej a Vlasty Števkovej pretavenú do rôznych médií ako maľba, sklo či keramika môžu diváci vzhliadnuť do 21.6.2022 v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine.