Zlatá priadka (Dieťa v divadle) 2022 – PROPOZÍCIE

Zlatá priadka je celoštátna postupová súťaž a prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a zároveň vrcholné stretnutie súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi – činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí. Zlatá priadka sa ako celoštátna súťaž uskutočňuje od roku 1971 najprv pod názvom Detská divadelná Trnava (1971 – 1974), potom Detská divadelná Šaľa (1975 – 1995) a od roku 1996 Zlatá priadka – Šaľa.

V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej umeleckej činnosti detí a žiakov základných a umeleckých škôl či kultúrno-výchovných zariadení. Súťaž pomáha rozvíjať ich umelecké i technické zručnosti a vzájomnú komunikáciu. Poskytuje priestor na integráciu majoritných a minoritných skupín, rozvíja emocionálnu inteligenciu detí, formuje ich charakter a sociálne cítenie. Podnecovaním zdravej súťaživosti rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a umení.

 

Tento rok sme stanovili regionálne kolo v Martine na 18.3.2022, pričom prihlasovanie do súťaže bude uzavreté 2.3.2022. 

 

Propozície : Zlata-priadka-2022-propozicie

 

V prípade ďalších otázok sa neváhajte na mňa obrátiť.

 

Mgr. Milan Herčút

Metodik pre divadlo

Turčianske kultúrne stredisko

divadlo@tks.sk

www.tks.sk

https://www.facebook.com/tksturiec/

0917 494 708

0905 061 821