ENIKI BENIKI – vyhodnotenie súťaže

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho Kraja a finančnou podporou Národného osvetového centra pripravilo regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky choreografií detských folklórnych kolektívov Eniki beniki 2023. Garantom súťaže je Národné osvetové centrum.

Súťaž sa uskutočnila v sobotu 11.03.2022 od 9:00 hodv Katolíckom kultúrnom dome vo Vrútkach.

Do súťaže sa prihlásili 2 folklórne súbory. Zlaté pásmo a postup do krajského kola získal : DFS Turiec.

Zlaté pásmo a postup:

DSF Turiec – predstavenie Mlynári

Strieborné pásmo:

DaMFS Klužiar – predstavenie Na lúke

Odborná porota v zložení: predseda poroty: Mgr. art. Miroslava Palanová – choreografka, vedúca Folklórneho súboru Váh. Organizátorka školení, súťaží, prehliadok a podujatí v oblasti tradičnej kultúry. Riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska a porotkyňa televíznej folklórnej súťaže Zem spieva.

Členovia poroty : Mgr. art. Martin Urban – umelecký vedúci a choreograf UFS Mladosť pri UMB Banská Bystrica. Podieľal sa na projektovej tvorbe filmov To je Lúčnica a Tanec medzi črepinami. Od roku 2009 režisér, choreograf, metodik pre tanec a krajskú kultúru.

PhD., Mgr. Tatiana Salajová  – speváčka, pedagogička, riaditeľka stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Od roku 2004 vedúca ženskej speváckej skupiny Trnky ktorá sa venuje tradičným spevom.

Phd. Igor Danihel – etnograf, hráč na ľudové nástroje, tanečník, spevák. Dlhoročný riaditeľ Podpolinaských slavností v Detve. Je autorom spomienok na huslistu Rinalda Oláha.

PhDr. Hana Zelinová – kurátorka, etnografka v Slovenskom národnom múzeu v Martine. Je jednou zo zakladateliek Turčianských slavností folklóru.

 

 

 

Foto: Michal Lašút