VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2023

60. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby

Turčianske kultúrne stredisko v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, aj tento rok pripravilo regionálne kolo jubilejného 60. ročníka, celoštátnej postupovej súťaže a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby: Výtvarné spektrum 2023, ktorú každoročne vyhlasuje odborný garant a hlavný finančný partner súťaže –  Národné osvetové centrum.

 

„Súťaž neprofesionálnej výtvarnej tvorby VÝTVARNÉ SPEKTRUM je jedinečným podujatím, ktoré poskytuje amatérskym výtvarníkom priestor na prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby. Súťaž nadväzuje na viacročnú tradíciu podujatia Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v roku 1963 v Dubnici nad Váhom. Výtvarné spektrum ako vrcholné podujatie svojho druhu na Slovensku podporuje rozvoj neprofesionálnej výtvarnej tvorby v celej jej žánrovej rozmanitosti – v kresbe, grafike, maľbe, plastike, úžitkovej tvorbe, ale neobchádza ani práce intermediálneho charakteru. Vyhľadáva a podporuje nové výrazné talenty. Pomocou sprievodných podujatí a odborných seminárov podporuje ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov a metodických pracovníkov. Od svojho vzniku sa v rámci Výtvarného spektra prezentovalo mnoho výtvarníkov, pre ktorých sa súťaž stala odrazovým mostíkom ku kariére profesionálneho umelca.“[1]

 

Porota v tohtoročnom regionálnom kole súťaže Výtvarné spektrum bude hodnotiť prihlásené diela v tomto zložení:

Mgr. Adam Galko – predseda poroty

Kurátor  Turčianskej galérie v Martine, člen kultúrnej komisie mesta Martin. V súčasnosti pracuje na výskume sochárskej tvorby Fraňa Štefunka, pričom sa venuje aj súčasnému najmä intermediálnemu umeniu autoriek a autorov mladej a strednej generácie. Obsahovo sa orientuje na témy spojesené s ekologiógiou, procesuálnosťou, pamäťou a archívom. Dlhodobo sa zaoberá umením vo verejnom priestore, výskumom ale aj podporou vzniku dočasných site-speciffic inštalácií (projekt Socha v meste). Okrem kurátorkej činnosti, sa zameriava aj na nové formy galerijného vzdelávania (edukatívna výstava Za obrazom).

Mgr.art. Miroslav Sandanus – porotca

Maliar, ktorý má za sebou radu úspešných samostatných a kolektívnych výstav prevažne v slovenských mestách, akými sú Rajecké Teplice, Bratislava, Banská Štiavnica, Trenčín, Nitra a mnohé iné. Svoju tvorbu predstavil i v zahraničí na kolektívnych prehliadkach v Paríži, či Benátkach. V rokoch 2022, 2021 bol finalistom súťaže Maľba roka, a v roku 2020 sa umiestnil na 3. mieste. V roku 2022 sa stal laureátom ceny Martina Benku. Aktuálne žije a tvorí v Žiline.

Mgr.art. Katarína Škamlová – porotkyňa

Študovala na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Momentálne vedie galerijné vzdelávanie v Novej synagóge v Žiline, spolupodieľa sa na rozličných umeleckých edukačných projektoch a taktiež sa venuje svojej vlastnej tvorbe (zameranej prevažne na autorské knihy). Je tiež členkou OZ Falošný pohyb – kolektív ľudí zacielený na organizáciu kultúrnych podujatí. Združenie sa orientuje predovšetkým na nekonvenčnú, experimentálnu hudbu a soundart v kontexte československej a medzinárodnej scény, na rôzne prejavy pohybového divadla a performatívneho umenia, vizuálneho umenia a tiež na knižnú vydavateľskú činnosť.

Odborná porota bude hodnotiť prihlásené diela v troch skupinách: I. skupina – autori od 15 do 25 rokov,  II. skupina – autori nad 25 rokov a III. skupina: autori bez rozlíšenia veku (pre kategórie D, E a F) a v  šiestich kategóriách:

  • A. kategória: maľba (olej, akryl, tempera, gvaš, akvarel, pastel, kombinované techniky a pod.)
  • B. kategória: kresba a grafika (kresba ceruzkou, uhľom, kriedou, rudkou, perokresba, kresba štetcom, pastelom, voskovou ceruzkou, pastelkami, lavírovaná kresba, kolorovaná kresba, kombinácie kresliarskych techník, tlač z výšky, tlač z hĺbky, tlač z plochy, monotypia, pečiatková grafika, dekalk, frotáž, koláž a jej iné podoby, dekoláž, úžitková grafická tvorba, kombinácie grafických techník a pod.)
  • C. kategória: priestorová tvorba (skulptúra, plastika, reliéf, asambláž, objekt, inštalácia, úžitkové umenie, keramika, sklo, šperk, textil, priemyselný dizajn, land art, site-specific art, street art, light art a pod.)
  • D. kategória: insitná tvorba (výtvarne neškolení, so špecifickým výtvarným prejavom – art brut, naivné umenie, umenie outsiderov a pod.)
  • E. kategória: digitálna tvorba (grafický dizajn, úžitková grafická tvorba, knižný dizajn, plagát, digitálna maľba, digitálna kresba a pod.)
  • F. kategória: experiment

Hlavnými kritériami, z ktorých bude porota vychádzať pri hodnotení sú: sila výpovede diela, celkový výraz práce, osobitosť výtvarného stvárnenia a myšlienka diela, autenticita, originalita rukopisu a podanie myšlienky, proporčná stavba zobrazovaného predmetu, technické zvládnutie diela, kompozičné riešenie diela, farebné cítenie, odolnosť proti komerčnému tlaku a vizuálnej povrchnosti. Odporúčanou, nepovinnou témou pre 60. ročník je: AUTOPORTRÉT.

Spoločne s porotou otvoríme výstavu a vyhlásime výsledky regionálneho kola v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine 16.03.2023 o 17:00 hodine. Po vyhlásení výsledkov porota urobí odborný rozborový seminár pre zúčastnených súťažiacich. Výstava potrvá do 14.04. 2023. Počas trvania výstavy sa uskutoční jedna prednáška s predsedom poroty o výtvarnom umení.

Diela, ktorým sa porota rozhodne udeliť ocenenia a čestné uznania v regionálnom kole ďalej postúpia do krajského kola v Čadci, kde budú autori súťažiť o miesta v celoštátnom kole. Jubilejný 60. ročník celoštátneho kola súťaže Výtvarné spektrum sa uskutoční v Leviciach 6. – 8. 10. 2023. Pre držiteľa hlavnej ceny celoštátneho kola bude usporiadaná autorská výstava v Bratislave-Starom Meste počas Festivalu neprofesionálneho umenia TVOR•BA 2024. Vybraná kolekcia najúspešnejších výtvarných diel sa po skončení celoštátnej výstavy v Tekovskom múzeu v Leviciach a Synagóge Levice presunie do vybranej lokality, kde bude usporiadaná repríza výstavy ocenených diel. Následne sa výstava presúva do Domu umenia v Bratislave v rámci festivalu TVOR•BA.

Súťažiacim prajeme veľa šťastia a tešíme sa na stretnutie s Vami.

 

Mgr.art. Kristína Vacek
Manažérka pre záujmovú umeleckú činnosť
Metodička pre vizuálne umenie
Turčianske kultúrne stredisko v Martine
vytvarnictvo@tks.sk
www.tks.sk
0917 494 708

[1]nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/vytvarne-spektrum/