AMFO 2021 – ZMENA PROGRAMU

Vzhľadom na vývoj epidemiologickej situácie a snahe, aby sa 49. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy AMFO 2021 mohol konať v prezenčnej podobe, sme museli pristúpiť k zmenám v programe tohto podujatia. Program z 5.11. 2021 – oceňovanie a rozborový seminár presúvame na piatok 26.11.2021. 
Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoločné stretnutie!
Pri organizovaní podujatia AMFO 2021 a pridružených aktivitách sa organizátor riadi aktuálnymi nariadeniami Úradu verejného zdravotníctva SR a nariadením hlavného hygienika Žilinského samosprávneho kraja.
Vaše TKS v Martine