AMFO 2022 – konzultačný online webinár pre amatérskych fotografov

Milí priatelia,

novou podpornou aktivitou tohtoročného regionálneho kola je konzultačný online webinár cez platformu ZOOM pre amatérskych fotografov pod vedením fotografky a pedagogičky VŠVU Mgr. art. Lenky Lindák Lukačovičovej, ArtD.

Všetky vekové kategórie (aj nesúťažiaci), ktorí majú záujem o odborné usmernenie, môžu poslať svoje fotografie (max.10 fotografií) vo formáte jpg do piatku 18.februára na vytvarnictvo@tks.sk alebo prosdredníctvom cloudu – wetransfer.comuschovna.sk a pod.

Termín konania webinára:

  1. februára 2022 (utorok)
  • od 14:00 do 15:00 hod. – konzultácie pre žiakov a študentov
  • od 17:00 do 19:00 hod. – ostatní

 

Lektorka Lenka Lindák Lukačovičová, minuloročná predsedníčka poroty celoštátneho kola, v úvode objasní  prihláseným kritériá hodnotenia. Webinár bude zároveň priestorom pre vzájomné odovzdávanie si tvorivých i osobných skúseností a pre povzbudenie sa k ďalšej tvorbe. Počet účastníkov na webinári nie je limitovaný, ale z časových dôvodov konzultácie budú možné len pre istý počet prihlásených. Viac informácii získate na tel. čísle 0905 061 821.

Link na prihlásenie  https://docs.google.com/forms/d/13NWSo7pseBd4mPlfICMT35bv9z3MNjj_15uWZrCDhEw/

 

Alena Šamová

Manažér pre záujmovú umeleckú činnosť

Metodik pre výtvarníctvo

Turčianske kultúrne stredisko

vytvarnictvo@tks.sk

0905 061 821