AMFO 2022 – propozície a prihlasovanie

Milí priatelia fotografie,

Národné osvetové centrum v Bratislave vyhlasuje 50. ročník celoštátnej postupovej súťaže amatérskej fotografickej tvorby AMFO. Súťaže sa môže zúčastniť každý tvorca fotoamatér, občan Slovenskej republiky alebo s trvalým pobytom na Slovensku. Do regionálneho kola súťaže sa súťažiaci prihlasuje podľa miesta svojho bydliska alebo pôsobenia (zamestnanie, škola…).

AMFO 2022_Propozície TKS

Do súťaže sa prihlásite vyplnením elektronického formulára na stránke Národného osvetového centra:

https://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit

 

Prihlasovanie do regionálneho kola AMFO je otvorené do 28. marca 2022.

Tohto roku zbierame fotografie vo fyzickej podobe v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h. 

 

Každá fotografia musí byť nahraná v online prihlasovacom systéme vo formáte jpg s 300dpi a pomenovaná v presnom poradí: veková skupina, kategória, meno a priezvisko, názov diela.

Teším sa na Vaše práce a spoločné zážitky v rámci súťaže!

Vyhlásenie výsledkov a vernisáž  regionálneho kola sa uskutoční 13. apríla 2022.

 

Prajem Vám veľa radosti z tvorenia a úspechov v súťaži!

 

Alena Šamová

metodička pre výtvarníctvo, film a fotografiu

Turčianske kultúrne stredisko  v Martine

vytvarnictvo@tks.sk

+421 905 061 821