Bolo mi potešením!

Konzultácií v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine konaných pred regionálnym kolom AMFO 2024 (celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby) sa zúčastnilo 10 fotografiek a fotografov *iek zo všetkých vekových kategórií. Na konzultácie nepriniesli fotografie len v digitálnej podobe, ale poniektorí aj vytlačené formáty 30x45cm, za čo im patrí pochvala!

Prezentovali tému prírody, mestskej krajiny, aj krajiny poznačenej človekom, tak v tradičnom prístupe, ako aj výraznejšie výtvarne spracované s minimalistickým prístupom. Medzi ďalšie témy patril šport, divadlo, tanec, aj portrét až po práce, kde autorky a autori obracajú fotoaparát priamo na seba. Medzi fotografiami sa vyskytovala farba aj čierno-biela, samostatné fotografie, ditpychy, aj série, chýbal snáď už len výraznejší experimentálny prístup. Príjemne potešil uveriteľný autetntický dvojportrét/diptych rodičov jedného z fotografov.

No najviac ma potešila odvaha mladej fotografky, vyjadriť sa skrze fotografiu a zaujať postoj opäť k aktuálnej téme, čo pokladám za veľmi dôležité! Verím, že jej prístup inšpiruje aj ostatných k tomu, že fotograf nemusí usilovať len o “pekný obrázok”, ale je rovnako dôležité, aj skrze fotografiu, vyjadriť svoj názor a vytvárať tak lepšiu spoločnosť.

Ďakujem všetkým zúčastneným za záujem diskutovať o fotografii a posúvať sa tak navzájom ďalej!
Prajem im (nielen v tvorbe) všetko dobré!
Bolo mi potešením!
MgA. Dávid Doroš, konzultant, lektor

 

Foto: archív TKS.