A(R)(U)TIZMUS – výstava

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského  samosprávneho kraja, pripravilo výstavu s názvom A(R)(U)TIZMUS.

Výstava vznikla v spolupráci s občianskym združením Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom -Turiec (SPOSA – Turiec). Toto združenie vzniklo v roku 2012 primárne z dôvodu poskytovania podpory rodinám s deťmi s poruchami autistického spektra. Po piatich rokoch bolo ich zásluhou v Záturčí otvorené Rodinné centrum SPOSA – Turiec a o rok neskôr aj škôlka pre autistické deti vo veku 3-6 rokov. Vďaka tomu je pod jednou strechou poskytovaná komplexná pomoc nielen deťom, ale aj celým rodinám.

V rámci dlhodobej spolupráce so ZUŠ Martin vznikajú unikátne výtvarné práce detí, ktoré sú pravidelne prezentované v rámci výstav, ale aj aukciách či benefičných plesoch. Od septembra 2023 sa ateliér rodinného centra stal elokovaným pracoviskom ZUŠ Martin a prebieha v ňom aktívna a pravidelná arteterapia pod vedením Nataši Vaňkovej.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine x SPOSA-Turiec x ZUŠ Martin chcú touto výstavou a výtvarnými prácami upriamiť pozornosť na skutočnosť, že deti aj dospievajúci s autizmom medzi nami žijú, že chcú byť rešpektovaní a chcú sa prejaviť prostredníctvom svojej kreativity, do ktorej vkladajú emóciu a vnútornú silu.

Výstava bude prebiehať v TKS od 11.marca do 4.apríla 2024 a vyvrcholí aukciou diel na podporu mladých umelcov 4. apríla 2024, pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme (2.apríl). Celý tento týždeň sa budú konať rôzne spoločné aktivity (2.4.2024 premietanie dokumentu o autizme a beseda v Barmuseum, 5.4.2024 Deň otvorených dverí v Rodinnom centre SPOSA-Turiec, galéria VITRÍNKA, a i.)

Veríme, že toto posolstvo sa bude šíriť ďalej prostredníctvom všetkých vnímavých ľudí.

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708