CHAOTICKÝ SVET – výstava predlžená

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo exteriérovú výstavu CHAOTICKÝ SVET, ktorá reprezentuje  kurátorský výber odporúčanej témy IDENTITA v rámci súťaže AMFO a je jednou z 8 sprievodných výstav festivalu amatérskej fotografie AMFO 2023.

„Identita je v sociológii charakterizovaná ako pocit totožnosti jednotlivca so svojou komunitou. Okrem toho rozlišuje dve základné formy identity. Prvou je vrodená identita, ktorú získavame narodením (vek, pohlavie, farba očí, pleti atď.), a druhou je získaná identita, ktorú od narodenia budujeme a získavame (vzdelanie, profesia atď.). Identita je zároveň súhrn rolí, ktoré v živote prezentujeme. Jednoducho by sme ju mali vedieť charakterizovať odpovedaním na niekoľko otázok. 

Kým sme? Akí sme? Ako identifikujeme dnešný svet a spoločnosť? Ako identifikujeme jednotlivca? Ako identifikujeme seba v súčasnej spoločnosti? Čím je charakteristická identita priestoru, v ktorom žijeme?“

Mgr. art. Zuzana Pustaiová, ArtD., kurátorka výstavy

 

Výstava, ktorá spríjemní verejný priestor bude na Pešej zóne v Martine prístupná od 3.10.2023.

Mgr. Jarmila Kollárová