Program 51. ročníka festivalu amatérskej fotografie – AMFO 2023

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja organizuje v dňoch 27. – 29. október 2023, 51. ročník festivalu amatérskej fotografie – AMFO 2023.

Hlavným partnerom, vyhlasovateľom a odborným garantom AMFO je Národné osvetové centrum v Bratislave.

Počiatky výstavy a súťaže amatérskej fotografie na Slovensku sa datujú od roku 1952, avšak jej história v súvislosti s mestom Martin a názov AMFO sa viaže k roku 1965 a iniciatíve martinských fotografov z Fotoklubu DK ROH ZŤS (dnes Fotoklub Karola Plicku) priniesť celoštátnu (československú) súťaž amatérskej fotografie spolu s výstavou do Martina (do priestorov DK ROH – dnešný DK Strojár). Súťaž niesla rovnaký názov AMFO, no nesúťažili v nej jednotlivci, ale posudzovali sa celé kolekcie fotografií z krajov Československa. Slovenské AMFO sa s československým AMFO obrok striedalo a vytváralo tak tvorivé podhubie pre fotografické komunity. Vizuál oboch súťaží AMFO bol tvorený grafickým dizajnérom Robertom Brožom, ktorý pôsobil v Martine, kde pracoval pre vydavateľstvo Osveta. Súčasťou AMFO bola v rokoch 1973-2005 aj prehliadka diapozitívov pod názvom DIAFOTO, ktorá v svojich počiatkoch prebiehala v priestoroch kina Strojár.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine získalo na základe konkurzu vyhláseného Národným osvetovým centrom poverenie na organizovanie celoštátneho kola súťaže AMFO v rokoch 2021-2024. AMFO je celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby, ktorá je jedinou svojho druhu na Slovensku. Uskutočňuje sa každoročne, keď v priebehu roka postupne prebiehajú regionálne a krajské kolá naprieč Slovenskom a súťaž na jeseň vrcholí celoštátnym kolom.

 

Súťaž a aktivity s ňou spojené vytvárajú priestor na vznik a prezentáciu tvorby. Zámerom je podporiť čo najširšiu skupinu tvorcov fotografie ale aj  osloviť mladú generáciu autorov. Do celoštátneho kola 51. ročníka AMFO 2023 postúpilo 232 autorov a autoriek s 565 fotografiami.

Odborná porota v zložení: predsedníčka: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD a členovia: doc. Mgr. art. Jana Hojstričová, ArtD., Mgr. art. Šimon Parec, MgA. Peter Fabo, MgA. Dávid Doroš navrhla vystaviť 209 diel od 109 autorov a udeliť 29 cien a 23 čestných uznaní.

Víťaza/Víťazku hlavnej ceny a mená ocenených autorov/autoriek budú oznámené na slávnostnom vyhodnotení a vernisáži výstavy AMFO 2023 v piatok 27. 10. 2023 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

Celoštátna postupová súťaž a výstava amatérskej fotografickej tvorby nie je prezentovaná len výstavou vybraných a ocenených fotografií, ale aj ďalšími sprievodnými výstavami a nezabudlo sa ani na atraktívne edukatívne fotoworkshopy, prezentácie, besedy či tvorivé dielne vhodné pre deti.

„Celoštátna výstava AMFO 2023“ vybraných a ocenených autorov/autoriek 51. ročníka AMFO bude prístupná pre širokú verejnosť od 27.10 do 31.01.2024 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine. V rovnakom čase tu bude prebiehať aj výstava „Vizuálna identita AMFO“, kde sa diváci stretnú s dielami Róberta Broža, ale aj súčasným poňatím AMFO z dielne Lindy Pavelkovej.

Na martinskej pešej zóne bude v dňoch od 03.10.2023 do 29.02.2024 prezentovaná výstava odporúčanej témy „Identita“ AMFO 2023 s názvom Chaotický svet.“

Výstava „PREDSTAVUJEME VÁM … porotcov a lektorov AMFO 2023“ bude prístupná verejnosti vo výstavných priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine od 30.10. 2023 do 12. 11. 2023 (počas víkendu festivalu AMFO 2023 bude sprístupnená v priestoroch Turčianskej knižnice).

V priestoroch foyeru Slovenského komorného divadla v Martine v dňoch od 18.10. do 01.12.2023  bude prezentovaná partnerská výstava víťazov tohtoročnej českej národnej súťaže amatérskej fotografie „43. NÁRODNÍ SOUTĚŽ AMATÉRSKÉ FOTOGRAFIE“.

V priestoroch Slovenského národného múzea v Martine  – Múzea Andreja Kmeťa v dňoch od 17.10. do 03.12.2023  bude prezentovaná výstava „IDENTITA“.

Výstavné aktivity na pešej zóne mesta Martin spestrí v dňoch od 26. 10. do 30. 12. 2023 výstava „FOTOGRAFIA 2023“ k 70.výročiu Fotoklubu Karola Plicku Martin.

Exteriérové priestory martinského podchodu prinesú výstavu galéria VITRÍNKA, na tému Domov v dňoch 18.9. 2023 – 6.11.2023.

Výstava Dole vodou umiestnená symbolicky na betónovom plote „U Novanského“ zachytáva identitu miesta Rajecké Teplice. Kolekcia fotografií vznikla z workshopu Angažovaná fotografia, ktorú viedol Ján Viazanička. Autorom fotografií je mladá autorka Ema Valientová. Výstava bude prezentovaná od 22.10. 2023 do 3.12. 2023.

Súčasťou AMFO festivalu v dňoch 28. a 29.10.2023 bude aj viacero workshopov, tvorivých dielni či prednášok pre širokú verejnosť.

Projekt AMFO 2023 je realizovaný s finančnou podporou Národného osvetového centra a Žilinského samosprávneho kraja , v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine, Turčianskou knižnicou v Martine, Slovenským národným múzeom v Martine, Slovenským komorným divadlom v Martine a Mestom Martin. Záštitu nad podujatím prevzala Erika Jurinová – predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja.

Pevne veríme, že 51. ročník celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby – AMFO 2023 bude motiváciou a inšpiráciou do ďalšej tvorivej práce nielen pre ocenených a vystavených autorov a autoriek z celého Slovenska, ale aj jedinečným zážitkom pre všetkých návštevníkov bohatého programu AMFO 2023.

Tešíme sa na vás a na spoločné AMFO zážitky.

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708