Konzultačný online webinár pre fotografov

Milí priatelia,

novou podpornou aktivitou tohtoročného regionálneho kola je konzultačný online webinár cez platformu ZOOM pre amatérskych fotografov pod vedením fotografky a pedagogičky VŠVU Mgr. art. Lenky Lindák Lukačovičovej, ArtD.

Konzultačný webinár sa uskutoční

22. februára 2022 (utorok)

Konzultácií sa môže zúčastniť každý, aj ten, kto sa vopred neprihlásil.

Lektorka Lenka Lindák Lukačovičová, minuloročná predsedníčka poroty celoštátneho kola, v úvode objasní prihláseným kritériá hodnotenia. Webinár bude zároveň priestorom pre vzájomné odovzdávanie si tvorivých i osobných skúseností a pre povzbudenie sa k ďalšej tvorbe. Viac informácií získate na tel. čísle 0905 061 821.

Teším sa na podnetný konzultačný webinár s vami!

 

Alena Šamová

Manažér pre záujmovú umeleckú činnosť

Metodik pre výtvarníctvo

Turčianske kultúrne stredisko

vytvarnictvo@tks.sk

0905 061 821