LETNÝ FOTO FEST 2024 – FOTOTRANSFER

Prezentácia workshopu určeného pre študentky SOŠ Turčianske Teplice a zároveň členky fotokrúžku, na ktorom sme si ukázali techniku prenášania fotografie na rôzne typy papiera. Výsledky tohto fototransferu si budete môcť pozrieť na výstavu v Foyeri MÚ Turčianske Teplice 19. 6.  – 30. 8. 2024, pričom nosnou tému tejto výstavy bude HRANICA – tá v nás, medzi ľuďmi či mestami, či akákoľvek iná, ktorá niečo rozdeľuje alebo naopak spája.

 

Mgr. Jarmila Kollárová
www.tks.sk