LETNÝ FOTO FEST 2024 – Galéria VÍTRINKA

Galéria VÍTRINKA

 

je od mája 2023 živým projektom Turčianskeho kultúrneho strediska, v súčasnosti je aj sprievodným podujatím Letného foto festu 2024.

Počas tejto doby sme vystavili už niekoľko fotografií a cieľom je pokračovať niekoľko rokov aj naďalej. Získame takto ucelený koncept výstavy, s ktorou je možné ďalej pracovať. Či už ako putovná výstava, zin či katalóg, a i. Zvolenou témou je DOMOV.

 

Domov v ideálnom svete môžeme definovať ako  bezpečný prístav a zónu pohodlia. Miesto, kde žijeme s našimi rodinami a domácimi miláčikmi a užívame si s priateľmi, miesto kde sa cítime dobre. Miesto na budovanie spomienok, emócii. Miesto, kde môžeme byť skutočne sami sebou. Naskytuje sa však aj otázka či toto všetko znamená domov pre všetkých ľudí a ako inak môže byť ešte domov definovaný? Má domov hranice? Je to miesto? Môže mať niekto domov aj bez strechy nad hlavou? A dá sa ešte za domov pokladať miesto kde bývame, ale necítime sa tam dobre?

 

V súčasnosti môžeme niekedy nadobudnúť dojem, že fotografia je bezprostredne spojená len s internetom, sociálnymi sieťami či reklamou. V projekte VITRÍNKA by sme chceli upozorniť aj na hlbšie významy tohto média, otvoriť a rozvíjať spoločensky dôležité témy verejnou prezentáciou fotografií vo veľkých formátoch.

Projekt VITRÍNKA je alternatívny výstavný priestor, ktorý sa nachádza v podchode pre peších v centre mesta Martin. Cieľom projektu je využiť tradičný reklamný priestor na verejnú prezentáciu umeleckých diel . Projekt VITRÍNKA sa tak môže stať akýmsi mostom, kde sa môžu ľudia stretávať, spomaliť a vzájomne sa inšpirovať. Zároveň v tomto projekte ide o vytvorenie protikladu ku takzvanej „bielej kocke“ – často zdanlivo sterilne pôsobiacim galériám. Ďalším cieľom teda je, aby umenie bolo živé, aby sa stalo pulzujúcou súčasťou mesta.

Na aktuálnom 11. ročníku Letného foto festu je prezentovaná vybraná fotografia z Fotomaratónu Martin 2024 od mladej talentovanej fotografky Anny Kováčovej – téma „osamelosť“

„Prekročiť hranice samoty, hranice života a smrti, sa snažím skrz denník. Nechal  si ma tu, a ja ti píšem. Keď zaspávam cítim sa menej sama s predstavou, že keď zavriem oči, ty si ho listuješ, a čítaš odkazy, ktoré som ti zanechala.“

Anna Kováčová

 

– Radoslav Pančík –