REZBÁRI TURCA – sprievodný program Turčianskych slávnosť folklóru

Rezbári Turca – výstava

 

Nadchádzajúci 40.ročník Turčianskych slávnosti folklóru otvára priestor aj na spomienky na
tvorbu rezbárov, autorov drevených sôch a plastík prevažne s ľudovou tematikou. Viacerí
umelci boli v Turci veľmi aktívni a ich diela nájdeme v mnohých domácnostiach, záhradách,
v múzeách, či pamätných izbách naprieč Turcom. Rovnako aj v súkromných zbierkach po
celom Slovensku aj svete (Japonsko, USA, a i.).

Tak ako slávnosti oslávia už 40 rokov svojej existencie, tak aj začiatok tvorby v podaní
vystavených autorov môžeme zaradiť práve do tohto obdobia. Rezbári ako Jaroslav Cicko,
Zeno Jurášek, Vladimír Mihalik, či Štefan Barčák, dlhoroční členovia Štúdia turčianskych
neprofesionálnych výtvarníkov, zanechali svoje diela, už z  80. rokov. Tie sme sa rozhodli
opäť spojiť na jednom mieste a prezentovať ich verejnosti, v Turčianskom kultúrnom
stredisku, ktoré sa spája s počiatkom Turčianskych slávnosti folklóru tak aj rezbárstvom
v Turci.

Prirodzený chod času znamená, že niektorí autori už bohužiaľ ďalej tvoriť nemôžu. Avšak
výstava prezentuje aj súčasných aktívnych tvorcov, prípadne zástupcov novej generácie,
ktorá sa v Turci formuje. Tak ako si spomenieme na tých, ktorí sú so slávnosťami spätí od ich
začiatkov, tak radi predstavíme aj tých, ktorí prichádzajú s novými i prvotnými dielami práve
na túto výstavu. Veríme, že ich nielen táto výstava povzbudí v tvorbe ale aj široká verejnosť
objaví ich diela.

Vystavované sú diela, menších i väčších rozmerov od autorov Adam Adásek, Štefan Barčák,
Ivan Blahušiak, Jaroslav Cicko, Michal Husár, Martin Jíra, Zeno Jurašek, Vladimír Mihalik,
Peter Sabov, Karol Stodolica a Juraj Šimon.

Výstava Rezbári Turca bude v Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine sprístupnená od
14. júna do 30. júna 2024.

Výstavu pripravilo Turčianske kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja. Podujatie je realizované s finančným prispením mesta Martin.

Tešíme sa na Vás.

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708