Martin si pripomína November „89“

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v spolupráci so Slovenským komorným divadlom v Martine a Fotoklubom Karola Plicku Martin pripravili spomienkové podujatie pod názvom „Martin si pripomína november ´89“, ktoré si dáva za cieľ vzbudiť záujem o dianie v dobe nie tak dávno minulej.

Súčasťou aktivít projektu bola vernisáž výstavy fotografií s názvom „Martin si pripomína november ´89“, ktorá sa uskutočnila 16. novembra 2019 o 16.00 h na Pešej zóne mesta Martin. Výstava obsahovala autentické, doteraz nezverejnené fotografie Juraja Antala z prvého mítingu občanov, ktorý sa konal 25. novembra 1989 na námestí SNP v Martine. Autor fotografií na nej zachytáva neopakovateľnú atmosféru večera, ktorý znamenal začiatok novej éry v našich dejinách. Jedinečnými zábermi účastníkov zhromaždenia pripomína ich odkaz súčasnej generácii. Exteriérovú časť výstavy si bude môcť verejnosť pozrieť do 17. decembra 2019. Interiérová časť výstavy bude sprístupnená v priestoroch Dvorany Slovenského komorného divadla Martin do 31. januára 2020.

Výstavu organizačne zabezpečilo Turčianske kultúrne stredisko v Martine a Fotoklub Karola Plicku Martin. Podujatie mohlo byť realizované vďaka finančnému prispeniu Mesta Martin. Záštitu nad podujatím prevzal Ján Danko, primátor Mesta Martin.