Bez hraníc 2019 – cestovateľský festival

Bez hraníc

IX. ročník cestovateľského festivalu

6. – 9.  november 2019

V sobotu 9. novembra neskoro večer vyvrcholil už IX. ročník štvordňového  podujatia pod názvom Bez hraníc – cestovateľský festival. Jednotlivé časti aktivít boli už tradične realizované  na viacerých miestach, ktoré boli dané charakterom jednotlivých festivalových dní.

Aj tento rok, sa organizátorom podarila naplniť idea nekomerčného cestovateľského festivalu, kde hostia chodia radi aj bez nároku na honorár, vstupné neplatí ani verejnosť, ani žiaci           a v sálach zaplnených milovníkmi cestovania, ale aj hôr, kultúry, ľudí či prírody panuje priateľská atmosféra.

Samotné podujatie už tradične prinieslo rôzne zaujímavé témy zamerané na rôznorodosť kultúr, ale aj obdivuhodné výkony v horolezectve, či expedičnej turistike, ale najmä nastolilo rôzne témy k ľudskoprávnym otázkam. K príprave a zorganizovaniu festivalu prispelo Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Martinský klub priaznivcov cestovania a Slovenské národné múzeum    v Martine.

Snahou organizátorov podujatia bolo vytvoriť priestor na spoznávanie kultúrnych                    a spoločenských rozdielov v jednotlivých kútoch sveta, a tým znižovať mieru predsudkov      a intolerancie, čo je v dnešnej dobe tak dôležité. Zároveň jednotlivými činnosťami podujatia podporiť aktivitu verejnosti. Tá sa mohla aktívne prejaviť najmä na pripravenej súťaži FEST FOTO SÚŤAŽ, ako aj na geografickej súťaži, ktorá bola pre návštevníkov pripravená            v posledný festivalový deň.

Festivalový program obohatili komentované tematické výstavy fotografií Doroty Holubovej pod názvom Atlas žien, ako aj výstava Jána Viazaničku pod názvom Dovolenka doma. Súčasťou festivalu bola výstava fotografických a výtvarných diel, ktoré vznikli z projektu Osudy V.  podporeného ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. Výstavy boli umiestnené vo výstavných priestoroch SNM – Múzea Andreja Kmeťa v Martine.
Veľmi dobrú atmosféru otvorenia festivalu spríjemnil hudobným vystúpením David Bolek.

Projekt Bez hraníc bol realizovaný s finančnou podporou Mesta Martin.

Na záver ďakujeme všetkým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na zorganizovaní tohto ročníka, ako i návštevníkom, ktorí na festivale vytvorili naozaj príjemnú atmosféru. Už dnes sa  spoločne tešíme na ďalší ročník  cestovateľského festivalu Bez hraníc 2020.