Osudy V.

OSUDY V.

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravilo cyklus tvorivých výtvarných a fotografických dielní pod názvom OSUDY V., ktorý bol realizovaný s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR a spolufinancovaný s  podporou Žilinského samosprávneho kraja.

 

Prvá časť projektu vo forme tvorivých dielní bola realizovaná v priebehu mesiacov september a október 2019 v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch. Druhú časť projektu – verejnú prezentáciu vytvorených diel pacientov pre zdravšiu časť otvorila výstava fotografií a výtvarných diel, ktorá bude verejnosti sprístupnená do 18. novembra 2019 v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu Andreja Kmeťa.

Okrem toho, že projekt približuje tému života psychicky chorých ľudí formou výstavy, sprostredkúva nové pohľady na túto problematiku mladým ľuďom formou besedy.

Tá sa uskutočnila 21. októbra 2019 v klubovni Gymnázia Viliama Paulinyho – Tótha v Martine pre viac ako 20 študentov zaujímajúcich sa o danú problematiku. Lektorkami besedy boli PhDr. Mária Pronajová a diplomovaná psychologická sestra Lenka Calíková, ktoré s účastníkmi viedli diskusiu o hodnote zdravia, o krehkej hranici medzi zdravými a psychicky chorými ľuďmi i o rôznych druhoch závislostí.

Pre veľký záujem a ohlas zo strany študentov, pedagógov i vedenia gymnázia budú aktivity projektu už druhý rok pokračovať aj v novembri 2019, kedy sa uskutočnia nevšedné besedy pre študentov priamo v priestoroch Psychiatrickej liečebne v Sučanoch.
Týmto projektom sa Turčianske kultúrne stredisko v Martine už piaty rok pokúša o búranie tabu v otázke  psychických chorôb, ktoré postihujú čoraz viac ľudí.

Spolu s dielami prác pacientov psychiatrickej liečebne v Sučanoch z projektu OSUDY V. boli verejnosti predstavené dve kolekcie fotografií profesionálnych fotografov. Obe kolekcie autorov boli realizované s finančnou podporou mesta Martin.

Prvá kolekcia pod názvom Atlas žien, kde Dorota Holubová predstavuje mapu vizuálnych príbehov, zbierku portrétov žien zažívajúcich násilie a portrétov žien, ktoré im poskytujú pomoc a podporu. Projekt vznikal v ženských bezpečných domoch a v ženských organizáciách na východnom Slovensku v organizáciách Bezpečnej ženskej siete. Hlavným cieľom projektu je rozšírenie sociálneho povedomia, vzdelávanie ľudí a prevencia domáceho násilia páchaného na ženách a deťoch pomocou fotografií.

Druhá kolekcia bola predstavená pod názvom Dovolenka doma, Ján Viazanička prostredníctvom svojho projektu skúma, „ako ľudia na Slovensku oddychujú, ako si vytvárajú svoj osobný raj, a aký to má spätný dopad na obraz krajiny“. Jeho súčasný „zvláštny“ vzťah k dovolenke, k tomu, čo to vlastne znamená, vychádza nielen zo spomienok na detstvo v socialistickom Československu, ťažké 90. roky, ale  i zo súčasnosti. Žije v dome spolu s manželkou a tromi malými deťmi a psom v lokalite, kam mnohí chodia len oddychovať.

Dorota Holubová ako aj Ján Viazanička pripravili pre pacientov psychiatrickej liečebne v Sučanoch zaujímavé prezentácie svojich diel, ktoré boli zaujímavým, ale hlavne podnetným doplnením vernisáže výstavy.

 

Slávnostná vernisáž sa konala 17. októbra 2019. Hudobným vystúpením vernisáž obohatila hrou na harfu Lucia Dobošová.

Výstava bude sprístupnená pre verejnosť v dňoch 18. októbra – 18. novembra 2019.

 

 

 

Mgr. Radoslav Pančík

metodik pre fotografiu, film, výtvarníctvo a vzdelávanie

Turčianske kultúrne stredisko v Martine

kontakt: Divadelná 656/3, 036 01 Martin

mobil: 0917/ 494 708

tel: 043/ 4132394

http: www.tks.sk