Program AMFO 2024

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 25.04.2024 pripravuje regionálne kolo 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2024.

Súťaž každoročne vyhlasuje, odborne garantuje a finančne podporuje Národné osvetové centrum v Bratislave.

PROGRAM REGIONÁLNEHO KOLA 52. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby

 

Workshop Fototechniky Kyanotypia a Lumenprint /// 9. a 11. apríl 2024, 14h-15h. TKS.
– tvorivé dielne pre deti ZŠ. Organizovaná účasť. Poplatok 1 euro.

Zasadnutie poroty /// 12. apríl 2024, o 10h. TKS.
– zasadnutie poroty AMFO, Zuzana Gogová x Romana Halgošová x Róbert Tappert.

Workshop Akrylový fototransfér /// 25. apríl 2024, o 10:30h. TKS
– workshop s lektorkou SNG a fotografkou Romanou Halgošovou na tému prenášania fotografie na
rôzne typy papiera a rôzne podkladové materiály. Organizovaná účasť, poplatok 5 eur.

AMFO 2024 /// 25. apríl 2024, o 14h. – 15h. SNK
– prednáška porotkyne Zuzany Gogovej o jej fotoreportážnej ceste, knihe a tvorbe.
o 15h. – 16:30h.
– rozborový seminár
od 17h.
– slávnostné vyhlásenie výsledkov AMFO 2024
po vyhlásení výsledkov
– vernisáž výstavy AMFO 2024

Finisáž /// 17. mája 2024, o 17h

 

Výstava AMFO 2024 25.4. – 19.5.2024 v SNK 

Výstava AMFO Woven 2024 25.4. – 30.6.2024, Pešia zóna

 

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708