Naša Vansovej Lomnička – propozície

POZVÁNKA NAŠA VANSOVEJ LOMIČKA

(propozície)

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, Okresná organizácia Únie žien Slovenska Martin a  Krajská organizácia Únie žien Slovenska pripravuje 57. ročník regionálneho kola festivalu umeleckého prednesu poézie a prózy žien Naša Vansovej Lomnička. Súťaž sa uskutoční v dňoch 6.5.2024 v priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine, so začiatkom o 15 hodine.

 

Podujatie je podporené z finančných zdrojov poskytnutých Krajskou organizáciou Únie žien Slovenska v Žiline a Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

 

Do súťaže sa môže zapojiť recitátorka, ktorá dosiahla vek min. 16 rokov. Horná veková hranica je neobmedzená.

Do súťaže sa môžete prihlásiť do 26.4.2024 zaslaním prihlášky emailom alebo poštou. Prihláška Naša Vansovej Lomnička

 

Elektricky na adresu : zdenka.marsalova@centrum.sk

alebo poštou na adresu:

Zdenka Maršalová, Sady 396/16, 038 04 Bystrička

 

Obsahové zameranie :

  • Výber textu podľa vlastného rozhodnutia recitátorky
  • Zvlášť hodnotená bude objavnosť textov a úroveň umeleckého prednesu
  • Text, s ktorým sa recitátorka predstaví, mohol byť v danom roku interpretovaný už aj na inej recitačnej súťaži (napr. Hviezdoslavov Kubín)

Kategórie:

  • Poézia/ próza do 35 rokov
  • Poézia / próza nad 35 rokov

Dĺžka textu :

  • Poézia (max. 6 minút)
  • Próza ( max. 8 minút)

 

Víťazi jednotlivých kategórii postúpia do krajského kola / celoštátneho kola .

 

Cieľom súťaže je podporovať rozvoj umeleckého prednesu žien a realizácia žien v z tejto oblasti. Konfrontovať úroveň prednesov. Slovom básnika a osobnosťou recitátorky pôsobiť na poslucháča, stimulovať ho k dialógu.

 

Všetci ste srdečne vítaní!