FSk Šútovo nahralo nové CD

Na tri dni od 17.7. do 19.7.2020 FSk Šútovo zmenilo sálu Obecného úradu na nahrávacie štúdio, kde pod režijným a technickým vedením Mariána Kramára, Moniky Barabášovej a Zuzany Dejčíkovej nahrali okolo 40 piesní. Na heligónke sprevádzal Martin Bačiak, na akordeóne Vladimír Jurečka. Na husle zahral Marián Kramár. Medzi chlapmi spevákmi, ako hosť, pomohol aj Antonín Havlín, nakoľko tesne pred nahrávaním zomrel člen FSk, spevák, tanečník a dobrý priateľ Karol Calík. Skupinu vedie a organizačne nahrávku pripravila Valéria Červíková.