O zlatú guľôčku, Eniki beniki 2022 – vyhodnotenie súťaží

Dňa 26.03.2022 sa v Turčianskej knižnici uskutočnili dve folklórne súťaže!

O zlatú guľôčku 2022 a Eniki beniki 2022

Detskí speváci ľudových piesní si zmerali sily v súťaži O zlatú guľôčku a detské folklórne súbory sa stretli v súťaži Eniki beniki.

V sobotu dopoludnia sa uskutočnila súťaž O zlatú guľôčku, ktorá bola regionálnym kolom k celoštátnej postupovej súťaži a prehliadke hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka 2022. „Zlatá guľôčka“ má v Turci viac ako 30 ročnú históriu a tradične sa spája s koncertom finalistov, ktorý sa uskutoční 29.05.2022. „O tohtoročnú zlatú guľôčku“ sa súťažilo v troch kategóriách, kde sa prihlásili deti z okresov Turčianske Teplice a Martin. Súťažiaci boli odbornou porotou zaradení v každej kategórii do zlatého, strieborného a bronzového pásma.

V kategórii sólisti speváci a spevácke duá bolo prihlásených najviac súťažiacich, 21detí.

Priamy postup na krajské kolo získala Natália Lettrichová z Turčiankych Teplíc.
Podľa výsledkov poroty: …“ako jediná dokázala podať bezchybný výkon nielen z hľadiska kvality jej speváckeho prejavu, ale aj vhodnosti výberu piesňového materiálu a odevom“.

V súťažných pásmach sa deti umiestnili nasledovne:
Zlaté pásmo: Sára Puchelová, Patrícia Geročová, Dávid Novosad, Radka Dolníková, Lucia Balážová, Alica Kotianová, Alica Bohmeová, Ela Maria Hechelmann, Dorota Stračinová, Norbert Hutta, Janka Pálešová, Hannah Abrman
Strieborné pásmo: Matúš Maťovčík, Terézia Nogová, Vojtech Baláž, Daniela Pálešová
Bronzové pásmo: Zuzana Havlínová a Tamara Beňová, Kristína Liptaiová, Anna Mária Puchelová

V kategórii spevácke skupiny sa zúčastnili 2 spevácke skupiny z Martina (Spevácka skupina DFS Turiec, Spevácka skupina Dúhovka) a 2 spevácke skupiny z Turčianskych Teplíc (Dievčenská spevácka skupina DFS Lúčik, Malá spevácka skupina DFS Lúčik).

Priamy postup na krajské kolo získala Dievčenská spevácka skupina DFS Lúčik pod vedením Mgr. Gabriely Očkajovej.
Podľa výsledkov poroty: čistotou prevedenia, výberom materiálu, odevom, vystavaním speváckeho čísla bola na vysokej kvalitatívnej úrovni“.

Zlaté pásmo: Spevácka skupina DFS Turiec, Spevácka skupina Dúhovky, Malá spevácka skupina DFS Lúčik

V kategórii sólista inštrumentalista bol prihlásený jeden účastník. Filip Skoršepa z Valče, ktorý sa podľa výsledkov hodnotenia poroty …„výberom materiálu a kvalitou hrania“ umiestnil v zlatom pásme a priamo postúpil na krajské kolo.

Účastníkov hodnotila odborná porota v zložení:
Predsedníčka poroty: Mgr. Eva Dudková
Vyštudovala etnológiu a etnomuzikológiu v Nitre. Vyštudovala choreografiu ľudového tanca v Bratislave. Tancovala a tancuje vo folklórnom súbore Zobor, PAF – priatelia autentického folklóru, Vtáčnik a Turiec, je zakladateľka a vedúca Folklórneho súboru Lysec a Detského folklórneho súboru Malý Lysec. Pracuje v Slovenskom národnom múzeu v Martine ako kurátorka ľudového odevu.
Členka poroty: Mgr. Darja Čerpáková DiS. Art.
Dlhoročne pracuje ako hlasová pedagogička, dirigentka, korepetítorka speváckeho zboru na Konzervatóriu v Martine, je autorka detských muzikálov, hudby a textov, je zakladateľka klavírnej súťaže v Martine a autorka programu Súznenie.
Člen poroty: Marián Kramár
Huslista, pedagóg na základnej umeleckej škole, primáš ľudovej hudby Javorové husle, folklorista a producent.

Odborná porota ocenila všetky spevácke výkony a všetci účastníci súťaže sa umiestnili v zlatom, striebornom alebo v bronzovom pásme.

Z hodnotiacej správy predsedníčky odbornej poroty vyplýva:
…„Celková umelecká úroveň bola citeľne nižšia, ako bývala po iné roky. Je tu evidentná takmer trojročná absencia stretávania sa detí v detských folklórnych kolektívoch. Počas posledných troch rokov sa deti stretávali len sporadicky, vystúpení bolo minimálne množstvo. A toto sa veľmi výrazne podpísalo aj pod výkony každého jedného speváka, či muzikanta. Účinkujúci stratili sebaistotu vystupovania na javisku, kvalita prevedenia súťažných čísel bola výrazne poznačená obrovskou trémou, rozpakmi, neistotou“…

Predsedníčka poroty Mgr. Eva Dudková v správe uvádza aj pozitíva a negatíva:
…„Veľmi výrazným pozitívom bolo, že deti sa mali možnosť po dlhej odmlke znovu stretnúť na nejakej súťažnej prehliadke a táto prehliadka bola pre zúčastnené kolektívy prvým stimulom k rozbehnutiu ich činnosti“.

V poobedňajších hodinách sa v Turčianskej knižnici pokračovalo súťažou detských folklórnych súborov.

V regionálnom kole 28. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Eniki beniki 2022 sa stretli dva detské folklórne súbory z Martina: DFS Turiec a DFS Kalužiar.

Výsledky súťaže:
Priamy postup na krajské kolo získal Detský folklórny súbor Turiec pod vedením Jana Linceniho. Podľa zdôvodnenia výsledkov súťaže: … „DFS Turiec, ktorý spracoval detské hry z Horného Kalníka. Predmetná choreografia bola dobre spracovaná a výberom materiálu, odevom, výberom piesní a typov tancov bola na vysokej kvalitatívnej úrovni“.

Návrh na postup a špeciálnu cenu za udržiavanie tanečných tradícií získal Detský folklórny súbor Kalužiar pod vedením JUDr. Martiny Harajdičovej.
Podľa zdôvodnenia výsledkov súťaže: …DFS Kalužiar dostal špeciálnu cenu za uchovávanie tanečných tradícií z lokality Dubové“.

Účastníkov hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Eva Dudková, Marián Kramár, ktorí pôsobili aj doobedňajšej súťaži a Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD.:

Predsedníčka poroty: Mgr. Eva Dudková
Člen poroty: Marián Kramár
Členka poroty: Mgr. Art. Agáta Krausová, ArtD.
Pracuje na Katedre etnológie a folkloristiky v Nitre, venuje sa etnochoreológii, dramaturgii, choreografii, je tanečná pedagogička, autorka odborných publikácií a publikácií pre tanečných pedagógov detských kolektívov.

Podľa hodnotiacej správy predsedníčky poroty…“Celková umelecká úroveň bola citeľne nižšia, ako bývala po iné roky. Je tu evidentná takmer trojročná absencia fungovania detských folklórnych súborov. Pri oboch kolektívoch bolo viditeľné, že sa deti dlhodobo nestretávali a potrebujú znovu začať pravidelne skúšať na nácvikoch a znovu získať skúsenosť z javiskového vystúpenia.“

Predsedníčka poroty v správe uvádza pozitíva a negatíva súťaže:
…„Veľmi výrazným pozitívom bolo, že deti sa mali možnosť po dlhej odmlke znovu stretnúť na súťažnej prehliadke a táto prehliadka bola pre zúčastnené kolektívy prvým stimulom k rozbehnutiu ich činnosti. Zároveň veľmi pozitívne hodnotím aj rozborový seminár, ktorý bol prínosom pre vedúcich folklórnych kolektívov, pretože sa niesol v „tvorivom duchu“. Veľkým negatívom nielen pri samotnej prehliadke, ale aj počas rozborového seminára bola tendencia niektorých vedúcich „ospravedlniť“ všetky nedostatky v choreografii argumentom, že bola pandémia.“

Krajské kolo súťaží Vidiečanova Habovka a Eniki beniki sa bude konať spoločne 14.5.2022 v Habovke.

Hlavným cieľom podľa propozícií súťaží, ktorých vyhlasovateľom a odborným garantom je Národné osvetové centrum je …“nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov“.

Turčianske kultúrne stredisko v Martine zrealizovalo po dlhej prestávke postupové súťaže detských ľudových spevákov a rovnako detských folklórnych súborov. Z hodnotenia odbornej poroty je zrejmé, že prestávka v podobe zákazu stretávania sa zanechala negatívnu stopu aj v rozvoji detských umelcov. V sobotu 26.03.2022 sa organizátorom z Turčianskeho kultúrneho strediska podarilo prispieť k rozvoju tradičného umenia a ako zaznelo aj počas súťaží, k nevyhnutnému znovu naštartovaniu.

Mgr. Ondrej Mlynarčík
metodik pre folklór