Remeslo z Turca I.

Milí priatelia,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine Vás srdečne pozýva na podujatie Remeslo z Turca – stretnutie remeselníkov z Turca a okolia, ktoré bude spojené s prezentáciou ľudových a umeleckých remesiel a detskou tvorivou dielničkou „Kvietky pre dietky“.

Na podujatí sa predstavia remeselníci so súčasnou ľudovou a umeleckou tvorbou: originálne odevy z ľanu, bavlny a modrotlače, prírodné mydlá, lovecké nože, prútené košíky, výrobky zo šúpolia, viazané obilie, ľan a slamienky, bačovský riad a črpáky a plstené výrobky. Návštevníci sa taktiež môžu tešiť na zdobené domáce medovníčky.

Podujatie Remeslo z Turca sa uskutoční 11.6.2021 od 9.00 do 16.00 h pred Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine. Detská tvorivá dielnička „Kvietky pre dietky“ sa bude konať od 10.00 do 12.00 h. Cieľom podujatia je snaha podporiť ľudových remeselníkov, ako aj upriamiť pozornosť na regionálne produkty z Turca a okolia.

Záštitu nad podujatím prevzal primátor mesta Martin Ján Danko.

Podujatie bude prebiehať za dodržiavania aktuálne platných hygienických, epidemiologických a bezpečnostných opatrení. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu programu v prípade nepriaznivého počasia.

Budeme radi, ak spolu s nami podporíte lokálnu tvorbu a miestnych remeselníkov.

Tešíme sa na Vás!

Bližšie informácie:
Mgr. Michaela Konečná, 0917 494 708, folklor@tks.sk