Turiec maľovaný – výtvarná súťaž pre deti a mládež

Milí priatelia,

Turčianske kultúrne stredisko v Martine vyhlasuje výtvarnú súťaž detí a mládeže Turiec maľovaný zameranú na Jánošíka a jeho družinu zbojníkov, pri príležitosti výročia vzniku filmu Jánošík, natáčaného v Blatnici.

Výtvarné kategórie: ľubovoľná plošná výtvarná technika –  práce do formátu A2, práce môžu byť doplnené sprievodným textom

1. kategória: žiaci MŠ

2. kategória: ZŠ 1. stupeň – žiaci 0. – 4. ročníka

3. kategória: ZŠ 2. stupeň – žiaci 5. – 9. ročníka (príp. študenti alternatívnych ročníkov SŠ)

4. kategória: ZUŠ – deti predškolského veku a žiaci 0.- 4. ročníka

5. kategória: ZUŠ – 5. – 9. ročník

 

Upozornenie!

Každá škola môže poslať do súťaže maximálne 6 prác!

Termín doručenia prác: do 14. júna 2021 (osobne alebo poštou)

Vyhodnotenie súťaže bude v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny (Martin – Jahodnícke háje) dňa 25. júna 2021 o 14:00 h v objekte vozárne Moškovec. (ocenení žiaci budú kontaktovaní prostredníctvom pedagógov). Porota vyhodnotí a udelí ocenenia pre najzaujímavejšie práce. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektoré ocenenie. Presný čas vyhodnotenia a výsledková listina budú uverejnené aj na stránke www.tks.skFB stránke.

Práce budú vystavené v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny do 31. 8. 2021.