Turčianske slávnosti folklóru majú za sebou XXXIX. ročník

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja zorganizovalo 11. júna 2023 v – Múzeu slovenskej dediny v Martine XXXIX. ročník Turčianskych slávností folklóru (ďalej len TSF).

Sprievodný program TSF ako prvé otvorilo podujatie „Ako bolo na počiatku medzi nami“. Podujatie bolo rozdelené na dve časti. 27. mája 2023 v Krpeľanoch oslávila svoje okrúhle 40. výročie FSk Tiešňavan spolu s ĽH Drienča a 9. júna 2023 v Podhradí pokračovalo v oslavovaní svojho výročia FSk Podhradie a ĽH Podhradská muzika.

V nedeľu 4. júna 2023 sa v Kultúrnej sále Kriváň vo Vrútkach konal koncert detských sólistov spevákov „O zlatú guľôčku“.

Hlavný program XXXIX. ročníka Turčianskych slávností folklóru sa začal v nedeľu 11. júna 2023  Múzeum slovenskej dediny v Martine. Počasie a nálada boli vynikajúce. Účinkujúce folklórne súbory a sólisti pripravili pre divákov úžasnú atmosféru, plnú tanca, hudby, ľudových zvykov a tradícii.

Bohatý program slávností bol rozčlenený do štyroch blokov. Prvý z nich pod názvom „Na pažiti“ bol venovaný tvorbe detských folklórnych súborov z nášho regiónu. Obrázok hier, piesní, hudby a tanca, ktoré predstavili detské folklórne kolektívy z Turca.

Ďalší blok pod názvom „Ako kto robí, tak sa mu vodí bol venovaný tvorbe dedinských folklórnych skupín z nášho regiónu, ktoré nám priblížili obrazy sviatkov, a práce v minulosti.

V tretej časti sa nám predstavil hosť FS Vatra a FS Vatra Senior z Tlmač. V svojom programe „Čilej po našom“ predstavili okrem nádherných tancov a piesni, bohato zdobené kroje z regiónu Tekov.

Vrcholom slávností bol galaprogram nazvaný „Odkážte, odpíšte…“, v ktorom vystúpili turčianske folklórne súbory Turiec, Lysec, Kriváň, a jubilujúce folklórne skupiny Dubové, Podhradie a Tiešňavan, ľudové hudby Kriváň, Turiec, Podhradská muzika a Drienča. Program obohatila aj gajdošská hudba Dulickí pastieri.

Počas programu bolo udelené ocenenie pre troch mužov, ktorí stáli pri prvom scénickom uvedení turčianskych piesni a tancov. Prvý ocenený to osemdesiatnik, choreograf Ľudovít Pekár, autor prvých a ocenených choreografií turčianskych tancov. Peter Králiček, sedemdesiatnik, nasledovník Ľudovíta Pekára nielen ako choreograf ale aj hľadač autentických zdrojov v regióne. A tretí, ktorý sa svojich osemdesiatin nedožil, ich „dvorný“ skladateľ a upravovateľ ľudových piesní a tancov Dušan Tuma.

Súčasťou slávností boli aj sprievodné podujatia, ktoré prebehali v areáli Múzea slovenskej dediny:

podujatie Dnes tovariš, zajtra majster“ spojené s ukážkami tradičnej výroby v prácach študentov, jarmok tradičných remesiel, vyhodnotenie súťaže a otvorenie výstavy „Turiec maľovaný“ v priestoroch Vozárne z Moškovca. Detský program obohatili aj dielničky „Na slávnostiach tvorivo“. Milovníci fotografovania sa zapojili do prebiehajúcej fotovýzvy „Slávnosti spoza objektívu“.  Kurátorský výber fotografií bude vystavený v júli na Pešej zóne v Martine.

Rozmanitý program, slnečné počasie, takmer 2 000 návštevníkov spoločne s účinkujúcimi a autentické prostredie Múzea slovenskej dediny v Martine, vytvorilo opäť  jedinečnú atmosféru tohto obľúbeného folklórneho podujatia v Turci.

Spoluorganizátormi podujatia boli: Slovenské národné múzeum v Martine – Múzeum slovenskej dediny, Mesto Martin a Turčianske združenie pre šírenie a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry Martin (TUZLUK). Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia, spolufinancované s podporou Žilinského samosprávneho kraja a realizované s finančným prispením Mesta Martin. Rovnako sa uskutočnilo aj vďaka partnerom a mediálnym partnerom.

 

Mgr. art. Anna M. Mihaliková

Manažér pre záujmovú umeleckú činnosť
Metodik pre folklór

 

Foto : Michal Lašút