LUIGIHO SRDCE – PREMIÉRA DIVADELNEJ HRY

Evanjelická spojená škola v Martine v spolupráci s Turčianskym kultúrnym strediskom v Martine, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja vás pozýva na premiéru divadelnej hry podľa predlohy Ivana Bukovčana „Luigiho srdce alebo Poprava tupým mečom“ v podaní divadelného súboru „Drama eggs“ pôsobiaceho na evanjelickom gymnáziu v Martine, pod režijnou taktovkou Jany Bosákovej a Natálie Vrždiakovej.

Divadelný súbor Drama eggs v tomto prípade siahol po divadelnom texte, ktorý sa stal na neprofesio-nálnej divadelnej scéne v posledných sezónach veľmi vyhľadávaným. Pôvodný text slovenského drama-tika Ivana Bukovčana z roku 1974 prešiel autorskou úpravou režisérok, ale aj samotného súboru.

Paradoxne cez humor nám divadelná inscenácia predstavuje hlavného hrdinu Luigiho, čakajúceho v cele smrti na svoj osud … Aj v tejto situácii sa hlavný hrdina stretáva so zvrátenosťou dnešnej konzumnej spoločnosti, v ktorej vládne presvedčenie, že za peniaze si možno kúpiť všetko… aj ľudské srdce. Vymyslený príbeh sa opiera o reálne jestvujúce črty našej konzumnej spoločnosti, v ktorej niektoré negatívne ľudské vlastnosti môžu nadobudnúť neľudské, až absurdné rozmery.

Premiéra divadelnej hry „Luigiho srdce alebo Poprava tupým mečom“ v podaní divadelného súboru „Drama eggs“ sa uskutoční v stredu 28. júna 2023 o 17:00 h. v Barmuseum – Kultúrne centrum na Malej hore (budova Slovenského národného múzea). Vstupné: 3€ (predaj lístkov na mieste)

Srdečne Vás pozývame na premiéru divadelnej inscenácie a tešíme sa na spoločný umelecký zážitok.

 

Mgr. Milan Herčút

Metodik pre divadlo

divadlo@tks.sk

0917 494 708, 0905 061 821