Hudba je za dverami

Turčianske kultúre stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja aj v tomto školskom roku uskutočňuje, zážitkový seminár pre deti predškolského veku pod názvom “ Hudba je za dverami.“

V rámci workshopu  sa uskutoční 5 tematických stretnutí.

Cieľom workshopu je predstaviť deťom základné pojmy z hudobnej výchovy hravou a zábavnou formou. Prebudiť chuť detí k vnímaniu a poznaniu hudby, jednoduchou rytmikou, hrami a piesňami z turčianskeho regiónu. Za pomoci jednoduchých rytmických hier s rytmickými nástrojmi sa učíme vnímať rytmus okolo nás. Ukážeme si rôzne hudobné nástroje a ich zvuk. Porozprávame sa o tom: čo je rytmus, tempo, melódia, harmónia.

Stretnutia majú hravou formou ukázať deťom krásu hudby ako takej a prebudiť záujem venovať sa hudbe aj v školskom a mládežníckom veku či už na ZUŠ alebo v rôznych záujmovo -umeleckých skupinách.

Viac o workshope nájdete tu: Hudba je za dverami – o programe

 

V prípade záujmu o workshop nás môžete kontaktovať:

Mgr. Daniela Kaplánová

Metodička pre literatúru a hovorené slovo, hudbu

literatura@tks.sk

0917 494 708

0905 061 821