Timravina studnička 2023

Mesto Zvolen vyhlasuje celoslovenskú recitačnú súťaž pod názvom Timravina studnička.

Podujatie je venované významnej slovenskej spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave.

Súťažiť môžete v  umeleckom prednese prózy od slovenských autorov v V. kategóriách.

Prihlášky zasielajte do 3.11.2023 na adresu:

Mestský úrad
oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu
Bc. Renáta Libiaková Peržeľová
Novohradská ul. č. 1,
984 01 Lučenec , č. t.: 047/43 07 230, 0905614782
Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk

Viac informácií o súťaži a prihlášku nejdete  tu: Propozície Timravina studnička 2023