Hviezdoslavov Kubín – Vajanského Martin 2023 Propozície

Vážení pedagógovia a priaznivci hovoreného slova,

máme k dispozícii propozície regionálneho kola súťaže 69. ročníka HVIEZDOSLAVOVHO KUBÍNA 2023 pre okresy Martin a Turčianske Teplice. 

Tento rok sme stanovili dátumové rozhranie súťaže pre oba okresy na 27.03. – 31.03. 2023 v Turčianskej knižnici v Martine, Divadelná 4619/5, 036 01 Martin, pričom základné (školské) kolá organizujú školy do 31. januára 2023.

Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do vyššieho kola súťaže prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/chcemsaprihlasit.

Pri prihlásení recitátorov sa uvádzajú len základné údaje a v prípade postupu do krajského kola systém vyzve zodpovednú osobu na doplnenie informácií do prihlášok.

Prihlasovanie na regionálne kolá prebieha do 12.3.2023.

V prípade ďalších otázok nás prosím neváhajte kontaktovať telefonicky či písomne.

S pozdravom

 

Mgr. Daniela Kaplánová

Metodik pre literatúru, hovorené slovo a hudbu

 

Propozície k súťaži nájdete tu:  PROPOZÍCIE_VM_HK-región-2023