LUDUS 2 – cyklus divadelných workshopov

Milí priatelia,

aj tento rok pokračuje Turčianske kultúrne stredisko v Martine v organizácií cyklu vzdelávacích divadelných workshopov pod názvom „LUDUS 2“. Tentokrát pracujeme so študentským divadelným súborom „Drama Eggs“ evanjelického gymnázia v Martine a lektorom Mgr. art. Michalom Tomasym. Cieľom workshopu je zoznámiť účastníkov s analýzou dramatického textu, dramatickou situáciou a tvorbou samotnej postavy v rámci divadelnej inscenácie. Veríme, že aj v budúcnosti budeme pokračovať v plánovanom cyklickom vzdelávaní regionálnych neprofesionálnych divadelných súborov.

TKS