Smutná správa pre turčiansku fotografiu

Vážení priatelia,

v mene zamestnancov Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine a členov Turčianskeho fotografického tímu by sme chceli vyjadriť s pocitom hlbokého zármutku a úprimnej účasti svoju sústrasť nad odchodom Ing. Miroslav Štrbu.

Celoživotný a nadšený fotograf Ing. Miroslav Štrba bol dlhoročným aktívnym členom Turčianskeho fotografického tímu pôsobiaceho v rámci Turčianskeho kultúrneho strediska. Na celoštátnom Festivale amatérskej fotografie AMFO 2023 patril so svojou fotografickou tvorbou medzi ocenených autorov.

Česť jeho pamiatke!