„LUDUS“ divadelný workshop

Divadelný workshop s odborným lektorom Mgr. art. Michalom Tomasym je zameraný na objasnenie základov hereckých techník, techniky reči a techniky hlasu. Ide o prvú sériu divadelných workshopov pod názvom „LUDUS“ z plánovaného cyklického vzdelávania regionálnych neprofesionálnych divadelných súborov.  Tento cyklus je určený konkrétne pre študentský divadelný súbor „Dramatický klub EGMT“ Evanjelického gymnázia v Martine.

Cieľom cyklu workshopov pod názvom LUDUS je objasniť účastníkom základy vonkajšej hereckej techniky – techniky reči a techniky hlasu a priblížiť vonkajšiu aj vnútornú hereckú techniku. Odbúrať získané návyky, prijať výzvy a vedome pracovať s hereckými prostriedkami. Vo forme jednoduchých etúd bude prebiehať práca so situáciami a vzťahmi ako základnými piliermi hereckej tvorby.

Cyklus divadelných workshopov LUDUS je podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.