TURČIANSKE JAVISKO 2024

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pripravuje tento rok v dňoch 27. – 29. apríla 2024 krajskú postupovú súťaž a prehliadku neprofesionálneho divadla dospelých a neprofesionálneho divadla mladých TURČIANSKE JAVISKO 2024. Vyhlasovateľom a odborným garantom súťažnej prehliadky je Národné osvetové centrum v Bratislave. Spoluorganizátorom súťaže je Slovenské komorné divadlo v Martine. Podujatie bolo podporené z verejných zdrojov poskytnutých Národným osvetovým centrom a taktiež s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja.

Krajská divadelná prehliadka Turčianske javisko vytvára priestor na súťažnú prezentáciu a konfrontáciu neprofesionálnych divadiel dospelých a divadiel mladých. Súťažnej prehliadky sa zúčastňujú divadelné súbory z Lipovca, Liptovského Hrádku, Martina, Partizánskej Ľupče, Ploštína, Ružomberku, Staškova, Terchovej, Zakamenného a Žiliny. V tomto roku je do súťažnej prehliadky prihlásených 15 súborov, z toho je 10 súborov v kategórii neprofesionálneho divadla dospelých a 5 súborov v kategórii neprofesionálneho divadla mladých. V rámci súťažnej prehliadky divadelné súbory absolvujú rozborové semináre všetkých súťažných inscenácií s trojčlennou odbornou porotou v zložení:

MgA Jakub Molnár  – predseda poroty

Mgr. art. Matej Moško, PhD. – člen poroty

Mgr. art. Naďa Uherová, ArtD. – členka poroty

Víťazné divadelné súbory z Turčianskeho javiska budú reprezentovať náš kraj v kategórii divadla dospelých na celoštátnej divadelnej postupovej súťaži a prehliadke Belopotockého Mikuláš 2024 v Liptovskom Mikuláši a v kategórii divadla mladých na celoštátnej divadelnej postupovej súťaži a prehliadke FEDIM 2024 v Tisovci.

Súčasťou podujatia bude nielen súťažná prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov ale aj vzdelávacia časť, ktorú tvorí tvorivá dielňa od názvom „Drama workshop“. Táto sa uskutoční 29. apríla 2024 od 17:00 h. v klubových priestoroch Turčianskeho kultúrneho strediska v Martine. Vzdelávacia tvorivá dielňa „Drama workshop“ bude zameraná na prácu s dramatickým textom a dramatickou situáciou a ich pretavenie do javiskovej podoby. Účastníci workshopu budú pracovať pod dohľadom lektora, pedagóga, herca a režiséra Mgr. art. Michala Tomasyho. Tvorivá dielňa je prístupná nielen účastníkom Turčianskeho Javiska ale aj verejnosti.

Pevne veríme, že 9. ročník Turčianskeho Javiska bude pre divadelníkov z nášho kraja motiváciou a inšpiráciou do ďalšej tvorby, ktorá bude úspešne reprezentovať náš kraj aj v budúcich divadelných sezónach. Dúfame, že toto podujatie opäť prispeje k zvyšovanie kvality a úrovne neprofesionálneho divadla v Žilinskom kraji.

Tešíme sa na vás a spoločné zážitky na „doskách, ktoré znamenajú svet“.