Vítazi regionálného kola Výtvarné spektrum 2024

 

Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja 27.03.2024 pripravilo regionálne kolo celoštátnej, postupovej súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby  VÝTVARNÉ SPEKTRUM.

Súťaž každoročne vyhlasuje, odborne garantuje a finančne podporuje Národné osvetové centrum v Bratislave.

Do regionálneho kola sa prihlásilo 35 výtvarníkov, s 91 dielami (83 v roku 2023).  Odborná porota, ktorá pracovala v tomto zložení: predsedníčka poroty Mgr.art. Paulína Pokryvková, porotkyňa Mgr.art. Martina Mäsiarova a porotca Mgr. Adam Galko. Rozhodla sa udeliť ocenenie 8 autorom*kám, udelila 10 čestných uznaní a vystavili 42 diel /spoločne s kurátorkou výstavy Katarínou Vido). Výstavu diel z regionálneho kola si môžete pozrieť v priestoroch ART GATE Café Pasáž do 28. apríla 2024.

 

Krajské kolo v Čadci sa uskutoční 31.mája o 17h.

 

Výsledková listina 61. ROČNÍKA CELOSLOVENSKEJ POSTUPOVEJ SÚŤAŽE VÝTVARNÉ SPEKTRUM

 

I. veková skupina: Autori od 15 do 25 rokov –

B.kategória: kresba a grafika:

Čestné uznanie: Viktória Čižnárová – Západ slnka

Čestné uznanie: Rebeca Ciňová – Prerušený

 

II. veková skupina: Autori nad 25 rokov –

A.kategória: maľba:

Cena: Oľga Löfflerová – Môj otec

Cena: Eduard Jurčák – Západ mesiaca

Cena: Terézia Honzová – Stratení v čase

Čestné uznanie: Tomáš Orlej – Vernosť

Čestné uznanie: Eva Masárová Vrbová – Jedna z mnohých

Čestné uznanie: Ľudmila Balková – Studenovodské vodopády

Čestné uznanie: Daniela Tomková – Hrebeň Malej Fatry

 

B.kategória: kresba a grafika:

Cena: Darina Gregorová – Modrý strom, V záhrade, Delenie, Súrodenci

Cena: Peter Smatana – Rusínka

 

 C. kategória: priestorová tvorba:

Cena: Karol Stodolica – Madonna

Čestné uznanie: Peter Sabov – Mladý medveď

 

D.kategória: insitná tvorba:

Cena: Alena Kudlatá – Mesto Martin

 

E.kategória: digitálna tvorba:

Čestné uznanie: Lívia Malinová – Nočná krajina

Čestné uznanie: Natália Ondrušková – Západ slnka nad Martinskými hoľami

 

 F.kategória: experiment:

jednu kolekciu

Cena: Silvia Štrbáková – Birds, Flowers, Butterflies / Cats, Flowers,

Butterflies / Mine Little Treasure

Čestné uznanie: Mária Mravcová – Žena Egypťanka

 

Mgr. Jarmila Kollárová, metodik pre vizuálne umenie, vytvarnictvo@tks.sk, 0917 494 708