Koyšove Ladce 2021

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ, vážení priaznivci ľúbostnej
poézie,

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Považské osvetové stredisko v Považskej Bystrici v spolupráci s Klubom priateľov poézie Pavla Koyša
vyhlasujú 22. ročník celoštátnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej ľúbostnej poézie KOYŠOVE LADCE, ktorá sa uskutoční  dňa 22. októbra 2021 v Kultúrnom dome v Ladcoch.

Viac informácií v propozíciách :

Koyšove Ladce 2021 – propozície súťaže