Výsledky 49. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a výstavy amatérskej fotografickej tvorby AMFO 2021

V sobotu 11. septembra 2021 sa uskutočnilo zasadnutie členov odbornej poroty, ktorá hodnotila fotografie z celého Slovenska, nominované z ôsmich krajských súťaží AMFO 2021.

Odborná porota pracovala v zložení:
Predsedníčka: Mgr. art. Lenka Lindák Lukačovičová, ArtD.
Členovia: Mgr. Rudolf Lendel
Mgr. art. Michal Huba
Mgr. art. Zuzana Vajdová
PaedDr. Gabriel Kosmály
Tajomníčka: Mgr. art. Lenka Adamčáková

Do 49.ročníka súťaže AMFO 2021 sa zapojilo celkovo 786 fotografov a fotografiek, pričom do celoštátneho kola ich postúpilo 303.

Odborná porota navrhla vystaviť 129 autorov a udeliť 27 cien a 31 čestných uznaní.

Víťaza/Víťazku hlavnej ceny a presné umiestnenie autorov/autoriek bude oznámené na slávnostnom vyhodnotení a vernisáži AMFO 2021 v piatok 5. 11. 2021 v Slovenskej národnej knižnici v Martine.

AMFO-2021-Vysledky

AMFO-2021-Zoznam-vystavených