Krajské kolo Sárovej Bystrice 2020

Milí naši priaznivci a priaznivci hovoreného slova,
zdieľame pre vás aktualizované informácie : krajské kolá súťaže Sárova Bystrica 2020 budú prebiehať online.
To znamená, že súťažiaci vopred natočia videá s jednotlivými disciplínami, ktoré spoja do jedného.
Toto video musí mať maximálnu dĺžku 9 minút a súťažiaci ho pošle cez úschovňu priamo mne. 
Vyhlasovateľ súťaže pridal aj piatu súťažnú disciplínu – reportáž.
Súťažiaci sa môžu prihlásiť na semináre, ktoré organizuje Stredoslovenské osvetové stredisko tu: https://sarovabystrica.sosbb.sk/seminare/
Semináre budú prebiehať prostredníctvom aplikácie ZOOM. Prvý seminár začína už 22.10.2020
Odporúčame sa na tieto semináre prihlásiť, nakoľko sú zamerané aj na technické záležitosti, s ktorými sa budú musieť súťažiaci popasovať v tomto online ročníku a tiež na novú disciplínu – reportáž. 
Krajské kolo súťaže sme v Žiline stanovili na utorok 10.11.2020.
Ďakujem za spoluprácu a verím, že z každého regiónu ŽK sa študenti zapoja.

S pozdravom,

Mgr. Petra Rovderová
Krajské kultúrne stredisko v Žiline
Horný val 20
010 01 Žilina
mobil: 0915 787 299