Recitačná súťaž PUŠKINOV PAMÄTNÍK – propozície a prihlášky

Organizátor a vyhlasovateľ súťaže:         

Mesto Lučenec, Mestský úrad, oddelenie školstva, sociálnych vecí, kultúry a športu

Predseda súťaže  PaedDr. Augustín Čisár

 

PUŠKINOV PAMÄTNÍK  NETRADIČNE

 

Podmienky účasti v súťaži  :

  1. Súťaž sa koná v prednese  poézie a prózy v ruskom jazyku pre žiakov druhého stupňa základných škôl, vrátane príslušných ročníkov 8-ročných gymnázií a stredných škôl.
  1. Podmienkou účasti je odovzdanie elektronicky vyplnenej prihláškyelektronické spracovanie súťažného textu zaslaním  videonahrávky s prednesom najlepšie vo formáte .mp4, alebo inom vhodnom formáte.
  2. Časový limit videonahrávky so súťažným textom :
  • umelecký prednes poézie maximálne 3 minúty,
  • umelecký prednes prózy maximálne 5 minút.
  1. Link videozáznamu pošlite cez úschovňu (uschovna.cz,wetransfer.com) s detailom tváre súťažiaceho . Videozáznam s prihláškou je potrebné zaslať do 25.05.2021.
  2. Prihlášky do celoslovenského kola zasielajú jednotlivci, alebo školy vyhlasovateľovi súťaže elektronicky e- mailom na adresu perzelova-libiakova@lucenec.sk do 25.5.2021. Informácie na tel. čísle  mobil 0905 614 782. Potrebné je okrem súťažnej nahrávky priložiť vyplnenú návratku s kontaktnými údajmi, ktorá je súčasťou propozícií.  Po obdržaní  prihlášky s nahrávkou Vás budeme kontaktovať potvrdením o zaradení do súťaže. Nahrávka bude zverejnená počas doby hodnotenia porotou.

Propozície a prihlášky nájdete tu : propozície Puškinov pamätník 2021

Prajeme Vám veľa šťastia na súťaži!