TIMRAVINA STUDNIČKA 2021 – propozície

Milí recitátori,

prinášame vám PROPOZÍCIE XXIV. ročníka súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy – TIMRAVINA STUDNIČKA.

Triedne, školské a regionálne kolá súťaže si zabezpečí každý región sám v prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie formou on – line vystúpení a elektronických prihlášok. Celoslovenskú súťaž finančne zabezpečí vyhlasovateľ súťaže. Zabezpečíme recitátorom stravu, cestovné.

Harmonogram podujatia :

23.júna 2021 / streda/ :

09.00 – 10.00 hod. – prezentácia v Radnici mesta, Ul. Dr. Herza č. 1 Lučenec

10.00 –  10.15 hod. – prijatie účastníkov súťaže

10.20 – 13.00 hod. – priebeh súťaže

13.00 – 13.30 hod. – rozborový seminár pre recitátorov

14.00 –  15.00 hod. –  slávnostné vyhlásenie výsledkov

 

Termín nahlásenia súťažiacich:

do celoslovenského kola súťaže elektronickou prihláškou a súťažným videom do 04. 06. 2021

 

Adresa: Mestský úrad

oddelenie školstva, soc.vecí, kultúry a športu

Bc. Renáta Libiaková Peržeľová     

Novohradská ul. 1,

984 01  Lučenec 

č. t.: 047/4307231,0905614782

Email: renata.perzelova-libiakova@lucenec.sk                                          

Viac informácií nájdete tu : propozície Timravina studnička 2021